bartered ne demek?

 """Bartered"" İngilizce'de bir eylemi adlandıran bir fiil olup Türkçe'ye ""takas etti"", ""takasa tabi tuttu"" ya da ""değiş tokuş etti"" şeklinde çevrilir. Özellikle ticaret alanında kullanılan bu terim, genellikle para kullanmaksızın malların veya hizmetlerin karşılıklı değişimini ifade eder.


Detaylı Kullanım:


1) Ürün Alışverişi: ""I bartered my old furniture for a new TV."" Türkçe'ye ""Eski mobilyalarımı yeni bir TV ile takas ettim."" şeklinde çevirebiliriz. Bu cümlede, eski mobilyalar karşılığında yeni bir TV'nin edinildiğini anlarız.


2) Hizmet Takası: ""He bartered his programming skills for graphic design services."" Türkçe'ye, ""Programlama yeteneklerini grafik tasarım hizmetleri ile takas etti."" şeklinde çevrilebilir. Bu örnekte, bir kişinin programlama hizmetlerini sunarak karşılığında grafik tasarım hizmeti aldığı belirtilmektedir.


3) Fikir Alışverişi: Çoğunlukla madde ya da hizmet değişimi olarak kullanılan “bartered” kelimesi, bazen metaforik bir anlamda da kullanılır. Örneğin, ""They bartered ideas in the brainstorming session."" cümlesi Türkçe'ye ""Fırtına toplantısında fikirleri takas ettiler."" şeklinde çevrilebilir. Burada, fikirlerin birbirleriyle 'takas edildiği' bir anlam çıkar. Bu kullanım, genellikle iki veya daha fazla kişi arasında fikir, öneri ya da görüşlerin karşılıklı paylaşılmasını betimlemek için kullanılır. 


Sonuç olarak, 'bartered' kelimesi çoğunlukla ekonomi ve ticarette, aynı zamanda metaforik anlamlarda da kullanılmaktadır."

"1. ""They bartered goods for services.""
Çevirisi: ""Onlar malları hizmetler karşılığında takas ettiler.""

2. ""In the past, people used to barter wheat for other commodities.""
Çevirisi: ""Geçmişte, insanlar buğdayı diğer emtialarla takas ederlerdi.""

3. ""The old man bartered his precious watch for food.""
Çevirisi: ""Yaşlı adam, değerli saatini yiyecek karşılığında takas etti.""

4. ""Many local businesses barter products with each other to save money.""
Çevirisi: ""Birçok yerel işletme, para tasarrufu yapmak için ürünlerini birbirleriyle takas eder.""

5. ""They bartered their house for a boat.""
Çevirisi: ""Onlar evlerini bir tekneyle takas ettiler."""

Yorumlar