bartering ne demek?

 """Bartering"" kelimesi Türkçede ""takas yapma"" veya ""takas etme"" anlamına gelir. Genellikle ekonomi ve ticaret terminolojilerinde kullanılır ve para kullanmaksızın iki veya daha fazla taraf arasında mal veya hizmetlerin değişimi olarak tanımlanır. Çeşitli kullanım biçimleri vardır:


1- İsim olarak kullanımı: Takas, özellikle parasal olmayan ekonomik sistemlerde veya para biriminin müsait olmadığı durumlarda sıkça kullanılan bir işlem türüdür. Örneğin, ""Bartering is common in underdeveloped economies"" cümlesi Türkçe'ye ""Takası yapma, az gelişmiş ekonomilerde yaygındır"" olarak çevrilebilir.


2- Fiil olarak kullanımı: Aynı kelimenin fiil biçimi, mal veya hizmetlerin ikili taraflar arasında doğrudan değiştirilmesini ifade eder. Örneğin, ""I am bartering my old car for a bike"" cümlesi Türkçe'ye ""Eski arabamı bir bisikletle takas ediyorum"" şeklinde çevrilebilir.


3- Sıfat olarak kullanımı: ""Bartering"" kelimesinin sıfat biçimi nadiren kullanılır ancak bir tür ekonomik sistem ya da işlemi tanımlamak için kullanılabilir. Örneğin, ""A bartering economy"" kelime grubunu Türkçe'ye ""Takas ekonomisi"" olarak çevirebiliriz. Bu, paranın değil mal veya hizmetlerin birbiriyle değiştirildiği bir ekonomi türünü ifade eder."

"1. ""She has a knack for bartering and often trades services with her friends.""
- ""O, takas yapma konusunda bir yeteneğe sahip ve genellikle hizmetlerini arkadaşlarıyla takas eder.""

2. ""In less modern times, bartering was a common way to exchange goods.""
- ""Daha az modern zamanlarda, takas yaygın bir mal alışverişi yoluydu.""

3. ""I love bartering at the local market because it's a great way to save money.""
- ""Yerel pazarda pazarlık yapmayı severim çünkü harika bir para tasarrufu yoludur.""

4. ""The two men were bartering, one trying to lower the price of the carpet he wanted.""
- ""İki adam pazarlık yapıyordu, biri istediği halının fiyatını düşürmeye çalışıyordu.""

5. ""Some indigenous communities are still practicing bartering as a means of trade.""
- ""Bazı yerli topluluklar hala ticaret aracı olarak takas yapmayı sürdürüyorlar."""

Yorumlar