bas-relief ne demek?

 "Bas-relief kelimesi, Türkçede ""düşük kabartma"" olarak çevrilebilir. Genellikle heykelcilik ve mimari süslemelerde kullanılan bir terimdir. 


""Düşük kabartma"" tekniği, sahne veya figürün arka planla aynı seviyede olduğu, ancak bir parça dışarı doğru kabartma yaptığı özel bir kâğıt oyma tekniğini tanımlar. Bu tekniğin özellikle öne çıkan yönü, belirgin detay ve derinlikteki azalmadan dolayı düşük bir perspektif çizgisi sağlamasıdır. 


Bas-relief tekniği özellikle antik Roma ve Yunan heykelciliğinde, madalya, sikkeler ve diğer küçük objeleri dizayn etmek için sıkça kullanılmıştır. Bas-relief, üç boyutlu bir görseli yassı bir yüzeye yerleştirmeyi sağlar, bu yüzden kilise duvarları, anıtlar ve benzeri yapılarda yaygın olarak görülür."

"1. ""Bas-relief is a technique used in sculpture which gives a three-dimensional image."" 
- ""Bas-relief, üç boyutlu bir görüntü veren heykelcilikte kullanılan bir tekniktir.""

2. ""The artist carved the image of a lion on the wall in bas-relief.""
- ""Sanatçı, duvara bir aslanın resmini bas-relief tekniğiyle kazıdı.""

3. ""Many beautiful bas-reliefs can be seen in the ancient Greek architecture.""
- ""Antik Yunan mimarisinde birçok güzel bas-relief görülebilir.""

4. ""The intricate bas-relief on the temple's walls depicted mythological scenes.""
- ""Tapınağın duvarlarındaki ayrıntılı bas-relief, mitolojik sahneleri tasvir ediyordu.""

5. ""Creating a bas-relief requires great skill and artistry."" 
- ""Bir bas-relief oluşturmak büyük beceri ve sanatkarlık gerektirir."""

Yorumlar