basal body ne demek?

 """Basal body"" kelimesi Türkçe'ye genelde ""bazal cisim"" ya da ""bazal gövde"" olarak çevrilir.


""Bazal cisim"" veya ""bazal gövde"", bir hücre içinde bulunan ve özellikle de hücrenin flagellum (kamçı) ve silia (tüy benzeri yapılar) gibi hareket organlarının oluşumunda ve konumlandırılmasında rol oynayan bir organeldir. Yapısal olarak, genellikle mikrotübüller adı verilen küçük protein tüplerinden oluşur ve genelde bir çift perisentriolar malzemeye (PCM) bağlı olarak bulunur.


""Bazal cisim"" veya ""bazal gövde"" terimi özellikle hücre biyolojisi ve mikrobiyoloji gibi bilim dallarında sıkça kullanılır. Yapısal işlevlerinin yanı sıra bu organellerin hücre döngüsü ve sinyal iletim mekanizmaları gibi daha karmaşık biyolojik süreçlerde de rol oynadığına dair kanıtlar bulunmaktadır.


Örnek cümlelerde kullanımı:


1. ""Bazal cisimler, hücrenin hareketli parçalarının üretiminden sorumludur.""

2. ""Bazal gövde, hücrenin sunduğu hareket yeteneğini sağlar.""

3. ""Bazal cisimlerin hücre döngüsündeki rolü hala aktif bir araştırma konusudur."""

"1. ""The basal body plays a crucial role in controlling cell function.""
""Basal body, hücre işlevinin kontrolünde önemli bir rol oynar.""

2. ""Many cells have a basal body from which a flagellum or cilium projects.""
""Birçok hücre, bir flagellum veya silia çıkan bir basal body'ye sahiptir.""

3. ""Centrioles and basal bodies share a common structure.""
""Sentrioller ve basal body'ler ortak bir yapıya sahiptir.""

4. ""The organization of microtubules differs between the flagellum and the basal body.""
""Mikrotüplerin organizasyonu, flagellum ve basal body arasında farklıdır.""

5. ""The basal body anchors the microtubule assembly of a cilium.""
""Basal body, bir silia'nın mikrotüp montajını sabitler."""

Yorumlar