basal cell carcinoma ne demek?

 """Basal cell carcinoma"" Türkçe'de ""bazal hücreli karsinom"" olarak çevrilebilir. 


Bu terim, tıp ve sağlık dünyasında kullanılır. Bazal hücreli karsinom, epidermisin alt katmanlarından, özellikle de bazal hücre tabakasından kaynaklanan bir tür cilt kanseri olarak tanımlanır. Bu kanser en sık görülen cilt kanseri türüdür ve çoğunlukla güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarının neden olduğu cilt hasarının sonucudur. 


Bazal hücreli karsinom genellikle kendini ciltte belirgin bir kabarcık, kırmızı bir leke veya normalden farklı bir cilt değişikliği olarak gösterir. Şüpheli bir cilt değişikliği görüldüğünde bir dermatolog ya da genel bir pratikteki doktor tarafından incelenmelidir. Erken teşhis ve tedavi ile bu tür kanser genellikle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak tedavi edilmezse, kanser büyüyebilir ve etrafındaki dokulara, kemiklere ve nadiren de olsa diğer organlara yayılabilir."

"Certainly, here are five example sentences in English featuring the term ""basal cell carcinoma,"" along with their Turkish translations:

1. ""The doctor diagnosed him with basal cell carcinoma after a routine check-up."" 
- Doktor, rutin bir kontrol sonrası ona bazal hücreli karsinom tanısı koydu.

2. ""Basal cell carcinoma is the most common form of skin cancer.""
- Bazal hücreli karsinom cilt kanserinin en yaygın formudur.

3. ""Excessive exposure to the sun may lead to basal cell carcinoma.""
- Aşırı güneşe maruz kalma, bazal hücreli karsinoma yol açabilir.

4. ""She had surgery to remove the basal cell carcinoma on her nose.""
- Burnundaki bazal hücreli karsinomayı çıkarmak için ameliyat oldu.

5. ""Patients with basal cell carcinoma often have few symptoms until the cancer progresses.""
- Bazal hücreli karsinoma hastalarında, kanser ilerlemedikçe genellikle çok az belirti vardır.

Please note that ""basal cell carcinoma"" is a specialized medical term and it may not be commonly used in everyday conversation. However, understanding it can be important, especially in contexts relating to health and medicine."

Yorumlar