basal cell ne demek?

 """Basal cell"" İngilizce'den Türkçe'ye ""bazal hücre"" olarak çevrilebilir. Bazal hücreler, birçok farklı dokuda bulunur; en yaygın olarak cildin en alt katmanında (epidermisin bazal katmanında) ve mukus membranları ve böbrek tübülleri gibi tübüler organların yüzeyinde bulunurlar.


1) Genel anlamıyla, ""bazal hücre"", bazı bitki, hayvan ya da insan dokularında bulunan ve temel hücre görevi gören hücreleri tanımlamak için kullanılır. Doğaları gereği, bu hücreler genellikle doku genelinde fonksiyonel yetenekleri en geniş olanlar ve hücre yenilenmesinde anahtar role sahip olanlardır.


2) Bazal hücreler, özellikle ciltte bulunur ve cildin sürekli yenilenmesini sağlarlar. Cilt yüzeyindeki ölü hücreler düşer ve bu bazal hücreler bölünerek bu hücre kaybını doldurur.


3) Bazal hücreler, gözlerde de bulunur ve korneanın (göz küresinin ön kısmını örten şeffaf tabaka) gerekli hücreleri üreten hücre olduğu düşünülmektedir.


sağlıkla ilgili bir bağlamda, ""bazal hücre karsinoma"" terimini duymuş olabilirsiniz: Bu, genellikle ciltte kendisini gösteren bir çeşit kanserdir. Başlangıç olarak, bazal hücreler kontrolsüz bir şekilde büyümeye ve bölünmeye başlarlar. Bu tür bir kanser genellikle UV ışınlarına aşırı maruz kalmaktan kaynaklanır, bu yüzden özellikle güneşe maruz kalan cilt bölgelerini etkiler. Erken evrede teşhis edildiğinde genellikle tamamen tedavi edilebilir."

"1) Basal cell carcinoma is the most common type of skin cancer.
Bazal hücreli karsinom, en yaygın cilt kanseri türüdür.

2) The pathologist confirmed it was basal cell carcinoma after the biopsy.
Patolog, biyopsi sonrasında bunun bazal hücreli karsinom olduğunu onayladı.

3) Due to excessive sun exposure, he developed basal cell carcinoma on his face.
Aşırı güneşe maruz kalma nedeniyle, yüzünde bazal hücreli karsinom geliştirdi.

4) Basal cell nevus syndrome is a rare condition characterized by multiple basal cell carcinomas.
Bazal hücreli nevus sendromu, çoklu bazal hücreli karsinomlarla karakterize nadir bir durumdur.

5) Surgery is usually the most effective treatment for basal cell carcinoma.
Cerrahi genellikle bazal hücreli karsinom için en etkili tedavidir."

Yorumlar