basaltic ne demek?

 """Basaltic"" ingilizcede ""bazaltik"" anlamına gelmektedir. Türkçede kullanım olarak genellikle ""bazaltik kaya"" veya ""bazaltik lav"" şeklinde geçer, genellikle jeoloji ve yer bilimleri bağlamında kullanılır.


Basaltik kelimesi bazen yanardağ patlamalarından veya okyanus tabanından doğan taşları tanımlamak için kullanılır. Bu taşlar genellikle oldukça sıcak ve hızlı akarlar, son olarak da katılaşıp bazaltik bir manto oluştururlar. Bu taşlar genellikle demir ve magnezyum bakımından zengindirler ve genelde koyu renkte olup, oksitlenmeye eğilimlidirler. Bazalt jeolojik terminolojide belirli bir kaya türünü gösterir. Bazaltlar, Jeolojik zaman ölçeği boyunca Dünya'nın yüzey taşlarının çoğunu oluşturmuştur.


Taşlar ve mineraller biliminde, ""bazaltik"" genellikle bu tür kayaların özelliklerini veya özelliklerini belirtmek için kullanılır. Bu özelliklere, kayanın mineral bileşimi (demir, magnezyum vb.), Renk ve sertlik dahildir.


Örnek kullanımlar:

1) ""Bu bölgedeki yanardağ, sıcak bazaltik lavlarından oluşur.""

2) ""Okul gezimizde birçok bazaltik kaya örneği gördük.""

3) ""Bazaltik kayalar genellikle demir ve magnezyumdan zengindir ve koyu renklidir."""

"Sure, I will provide 5 example sentences in English using the word ""basaltic"", and their translations into Turkish:

1. The island was completely formed by basaltic rock, creating a unique landscape. 
(Adanın tamamı bazaltik kaya tarafından oluşturulmuş, benzersiz bir manzara yaratılmıştır.)

2. Basaltic magma is the most common type of magma found on Earth's surface.
(Bazaltik magma, Dünya yüzeyinde bulunan en yaygın magma tipidir.)

3. The basaltic lava emitted during the eruption had a very low viscosity.
(Yanardağ patlaması sırasında tahliye edilen bazaltik lavanın çok düşük viskozitesi vardı.)

4. The rate of cooling impacts the crystallization process in basaltic rocks.
(Soğuma hızı, bazaltik kayalardaki kristalleşme sürecini etkiler.)

5. New basaltic formations are being created due to the constant volcanic activity. 
(Sürekli volkanik aktivite nedeniyle yeni bazaltik oluşumlar oluşturulmaktadır.)"

Yorumlar