base jumper ne demek?

 """Base jumper"" İngilizce bir terim olup Türkçeye ""Baz Atlama Sporcusu"" olarak çevrilebilir. Şunu belirtelim ki Türkçede tam karşılığı yoktur ve genellikle İngilizce haliyle kullanılır. 


Bu terim, özel bir tür paraşüt sporunu ifade eden BASE jumping'in sporcularını tanımlamak için kullanılır. BASE, 'Bina, Anten, İspanyolet(vadi) ve Köprü' anlamına gelen İngilizce ""Building, Antenna, Span, and Earth"" kelimelerinin başharflerinden oluşur. Çünkü bu sporcular, genellikle bu tür yüksek yapılar veya doğal oluşumlar gibi sabit objelerden atlarlar. 


Detaylı olarak açıklamak gerekirse; base jumperlar özel ekipmanlarıyla - genellikle bir paraşüt veya wingsuit (kanat takımı) - bir yükseklikten atlarlar ve genellikle daha düşük bir seviyeye iniş yaparlar. Bu eylem hem yüksek risk taşır hem de birçok yerde yasa dışıdır. Ancak, doğru eğitim ve ekipmanla, base jumping çoğunlukla güvenli bir şekilde yapılabilir ve birçok kişi için büyük bir adrenalin çıkışı sağlar."

"Sure, I'd love to provide you with examples! Here are five sentences using the term ""base jumper"" and their Turkish translations:

1. English: ""The base jumper dived off the cliff after a moment of contemplation.""
Turkish: ""Baz atlayıcısı, bir anlık düşündükten sonra uçurumdan atladı.""

2. English: ""He dreamed of becoming a skilled base jumper.""
Turkish: ""O, yetenekli bir baz atlayıcısı olmayı hayal ediyordu.""

3. English: ""The film about a base jumper was both thrilling and inspiring.""
Turkish: ""Bir baz atlayıcısı hakkındaki film hem heyecan verici hem de ilham vericiydi.""

4. English: ""It takes not just physical strength but also mental courage to be a base jumper.""
Turkish: ""Bir baz atlayıcısı olmak sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda zihinsel cesaret gerektirir.""

5. English: ""She watched as the base jumper soared through the sky.""
Turkish: ""O, baz atlayıcısının gökyüzünde süzülüşünü izledi."""

Yorumlar