base knock ne demek?

 """Base knock"" İngilizce bir terim olup, Türkçede tam bir karşılığı bulunmamaktadır. ""Base"" kelimesi ""üs, taban, temel"" anlamına gelirken, ""knock"" kelimesi ""vurma, çarpma, kapıyı çalma"" anlamlarına gelebilir. Ancak bu iki kelime birleştiğinde spesifik bir anlam ifade etmez. 


Bu ifadenin beyzbol gibi bir oyunda kullanıldığını görüyoruz. Oyunda 'base knock' bir oyuncunun topu karşı takımın oyuncularının yakalamadan önce yere vurup bir veya daha fazla 'base' (üs) almasına denir. Ancak bu konsept Türkçe'ye doğrudan çevrilemez ve spesifik bir beyzbol terimi olan 'base hit' daha anlaşılır olacaktır.


Eğer belirtilen kelimenin kullanım amacı tam olarak beyzbol ile ilgili değilse kullanılan bağlama göre farklı bir anlam taşıyabilir. Ancak genel bir ifade içerisinde bu kelime grubunun bir anlamı bulunmamaktadır. Daha fazla ayrıntı için ifadenin kullanıldığı cümleyi veya bağlamı sağlamanız yararlı olur."

"""Base knock"" bir beyzbol terimidir ve bir oyuncunun güvenli bir şekilde ilk basa ulaştığını belirtir. İngilizce'de bu terimi bu şekilde kullanabilirsiniz:

1. The baseball player got a base knock in the second round.
Beyzbol oyuncusu ikinci turda bir 'base knock' (ilk bası hızlı ve güvenli bir şekilde geçme) yaptı.

2. In the last inning, she scored a base knock.
Son innig'de o bir 'base knock' (ilk bası hızlı ve güvenli bir şekilde geçme) elde etti.

3. His base knock allowed his teammate to score a home run.
Onun 'base knock'ı (ilk bası hızlı ve güvenli bir şekilde geçişi) takım arkadaşının 'home run' (tam tur) atmasına izin verdi.

4. A base knock is often considered as an effective offensive strategy in baseball.
Beyzbol'da bir 'base knock' (ilk bası hızlı ve güvenli bir şekilde geçiş) genellikle etkili bir hücum stratejisi olarak kabul edilir.

5. The coach complimented the player for his perfect base knock.
Antrenör, oyuncunun mükemmel 'base knock'ı (ilk bası hızlı ve güvenli bir şekilde geçişi) için onu kutladı."

Yorumlar