base layer ne demek?

 """Base layer"" kelimesinin Türkçe çevirisi ""temel katman"" dir.


Base Layer; 


1) Giysiler özellikle kış sporlarında kullanılan terimlere karşılık gelir. İnsanların soğuk havada sıcak kalması için giyilen ilk giysi katmanını ifade eder. Bu tür giysiler genellikle vücut ısısını sabit tutmak ve teri dışarı atmak için tasarlanmıştır. 


Örnek: ""Don't forget to wear your base layer when you go skiing to keep warm."" (""Kayak yapmaya giderken sıcak kalabilmek için temel katmanınızı giymeyi unutmayın."")


2) Bilgisayar programlamada veya yazılım tasarımında kullanılan bir terime karşılık gelir. Bir programın veya sistemin temelini oluşturan ilk ve en önemli katmanıdır. Bu katman üzerine diğer katmanlar eklenir. 


Örnek: ""The base layer of the software handles the most fundamental functions."" (""Yazılımın temel katmanı en temel işlevleri ele alır."")


3) Ayrıca, coğrafi bilgi sistemlerinde veya haritaların yapılmasında da kullanılır. Haritanın en altında kalan ve ilk çizilen katmanı ifade eder. Bu katman genellikle fiziksel özellikleri (yükseklikler, denizler, nehirler vb.) veya politik sınırları gösterir.


Örnek: ""The base layer of the map shows the country's physical features."" (""Haritanın temel katmanı ülkenin fiziki özelliklerini gösterir."")"

"1. ""The base layer of the cake has a rich chocolate flavor."" 
""Pastanın taban katmanı zengin bir çikolata tadına sahip.""

2. ""He started to paint the base layer with a dark shade.""
""Koyu bir tonla taban katmanını boyamaya başladı.""

3. ""For insulation, it's important to have an effective base layer.""
""Yalıtım için, etkili bir taban katmanına sahip olmak önemlidir.""

4. ""The engineers had to reinforce the base layer of the road to prevent damage.""
""Mühendisler, hasarı önlemek için yolun taban katmanını güçlendirmek zorunda kaldılar.""

5. ""In my design, I’m using a patterned base layer.""
""Tasarımımda, desenli bir taban katmanı kullanıyorum."""

Yorumlar