base metal ne demek?

 """Base metal"" İngilizce'de ""basit metal"" anlamına gelir ve Türkçeye genellikle ""basit metal"" ya da ""alaşımsız metal"" olarak çevrilir. Bu kelimenin kullanımını daha iyi anlayabilmek için detaylı bir açıklama yapmalıyız. 


Base metal, genellikle değeri düşük olan, kimyasal reaksiyonlara karşı daha az dirençli veya daha aktif olan metalleri ifade eder. Örneğin bakır, çinko, kurşun, nikel ve alüminyum base metal örnekleri arasında sayılabilir. 


Bu terim, özellikle madencilik ve metalürji sektöründe kullanılır. İlgili sektörde, metaller genellikle değerli metaller (altın, gümüş, platin gibi) ve base metaller şeklinde ikiye ayrılır. Base metaller, hem sanayinde hem de yapım ve inşaat işlerinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bu metaller genellikle elektrik ve ısı iletkenliği özellikleri nedeniyle elektronik ve enerji sektörlerinde de tercih edilir."

"""Base metal"" genellikle, değerli olmayan veya soy olmayan metalleri ifade eder. İşte ""base metal"" kelimesi ile ilgili 5 örnek cümle:

1. Iron is considered a base metal because it is abundant and has many practical uses. (Demir, bol miktarda bulunması ve birçok pratik kullanımı olması nedeniyle temel bir metal olarak kabul edilir).
2. The base metals such as copper, zinc, and lead are essential in construction. (Bakır, çinko ve kurşun gibi baz metaller, inşaat sektöründe temel öneme sahiptir).
3. Most base metals corrode or oxidize easily - that's why they are not as valuable as precious metals like gold. (Çoğu baz metal kolaylıkla aşınır veya oksitlenir - bu da onların, altın gibi değerli metaller kadar değerli olmadıkları anlamına gelir).
4. The refining process removes impurities from the base metal to make it more useful. (Rafineri süreci, metalin daha kullanışlı hale getirilmesi için baz metallerden safsızlıkları çıkarır).
5. Base metals are often used in alloys to improve strength and durability. (Baz metaller sıklıkla alaşımlarda, güç ve dayanıklılığı artırmak için kullanılır)."

Yorumlar