base ne demek?

 """Base"" kelimesi Türkçe'ye ""temel"", ""baz"", ""esas"" veya ""üs"" olarak çevrilebilir. Bu kelimenin kullanımı tamamen bağlamına bağlıdır. 


1) Base (Temel/Baz): Eğer konu, bir şeyin üzerine yapılandığı ilk katman veya yapıyı belirlemekse, bu durumda ""base"" kelimesi ""temel"" veya ""baz"" anlamına gelir. 


Örnek: ""The base of the statue was made of marble"" (Heykelin temeli mermerden yapılma.)


2) Base (Esas): ""Base"" kelimesi bir şeyin en önemli veya ana parçasını ifade ederse ""esas"" anlamına gelir. 


Örnek: ""Honesty is the base of a healthy relationship"" (Dürüstlük, sağlıklı bir ilişkinin esasıdır.)


3) Base (Üs): ""Base"" kelimesi, askeri veya endüstriyel bir işlek için kullanıldığında, bu durumda ""üs"" kelimesine dönüşür.


Örnek: ""The soldier was stationed at a military base"" (Asker bir askeri üsse yerleştirildi.)


Bu yüzden ""base"" kelimesinin anlamı cümledeki kullanımına ve bağlamına bağlıdır."

"1. They are planning to establish a military base in the desert.
- Çölde bir askeri üs kurmayı planlıyorlar. 

2. Acids and bases react with each other.
- Asitler ve bazlar birbirleriyle reaksiyona girerler.

3. This pizza has a thin base.
- Bu pizzanın ince bir tabanı var.

4. The vase has a wide base to prevent it from tipping over.
- Vazonun devrilmesini önlemek için geniş bir tabanı vardır.

5. She has a broad base of support among the voters.
- Oy verenler arasında geniş bir destek tabanı var."

Yorumlar