base on balls ne demek?

 """Base on balls"" İngilizce bir terim olup, Türkçeye ""yaradılış yürüyüşü"" olarak çevrilebilir. Ancak, bu ifade genellikle beyzbol gibi sporlarda kullanılır ve orada daha spesifik bir anlamı vardır. Türkçeye beyzbol terimi olarak tam bir karşılığı yoktur fakat ""yaradılış yürüyüşü"" en yakın anlamdır. 


Beyzbol'da ""base on balls"", bir atıcının yüzleştiği vuruşçuya dört kötü atış (uygun olmayan top) yapması sonucunda vuruşçunun birinci basa 'bedelsiz' bir geçiş yapmasına denir. Bu durumda ""top kısmına"" denir ve vuruşçunun bir sonraki base'e ilerlemesine izin verir. Atışın kötü olması, atışın vuruş alanının dışında olması anlamına gelir, böylece vuruşçu topa vuramaz. Bu genellikle atıcının hatasından kaynaklanır ve aynı zamanda stratejik bir hamle olabilir. Ancak, oyunun kurallarına göre, vuruşçu bu durumda bir base atlar. 


Bu durum beyzbolla ilgili diğer oyun taktiklerine göre oldukça teknik ve spesifik bir durumdur ve beyzbol dışındaki sporlarda veya genel konuşmalarda kullanılmaz."

"""Base on balls"" genellikle Amerikan beyzbolunda kullanılan bir terim olup, atıcıya atılan dört ""hatalı"" atış sonucunda bir vuranın birinci tabana doğru yürümeye hak kazanması durumunu ifade eder. Genellikle ""walk"" olarak nitelendirilir. 

1. Base on Balls (Beyzbolda dördüncü hatalı atış sonucu bir vuranın birinci tabana yürümesi):
""Bobby earned a base on balls in the last inning."" 
(Bobby son entranda bir 'base on balls' kazandı.)

2. Walk (Bir vuranın birinci tabana yürümesi):
""With his pitch, the pitcher gave him a walk."" 
(Atıcının atışıyla, vurana bir yürüyüş hakkı verdi.)

3. Free first base (Birinci taban'a serbest geçiş):
""He got a free first base due to the pitcher's errors."" 
(Atıcının hataları nedeniyle serbest birinci tabana geçti.)

4. Unintended walk (Kasti olmayan yürüyüş):
""The unintended walk allowed him to get to the first base.""
(Kasti olmayan yürüyüş onun birinci tabana geçmesine izin verdi.)

5. Automatic advance to first base (Birinci tabana otomatik ilerleme):
""The player made an automatic advance to first base after the base on balls."" 
('Base on balls'ın ardından oyuncu birinci tabana otomatik olarak ilerledi.)"

Yorumlar