base rate ne demek?

 """Base rate"" Türkçeye ""taban faiz oranı"" olarak çevrilebilir. 


Bu terim iki farklı kullanım alanına sahiptir. 


1) Ekonomi ve finanstaki kullanımı: Bankaların borç verirken kullandıkları en düşük faiz oranını belirtir. Borcun türüne göre bu oran üzerine ek yüzdelik paylar konulabilir. Taban faiz oranı genellikle bir ülkenin merkez bankası tarafından belirlenir ve bu oran, ekonomik koşullar ve para politikalarına göre düşürülüp yükseltilebilir.


2) İstatistikteki kullanımı: Bayes teorisinin bir parçası olarak, bir olayın başlangıç olasılığını (henüz yeni verilere baktan önceki olasılığı) ifade eder. 


Bunlara ek olarak, 'base rate fallacy' (taban oranı yanılgısı) psikolojide kullanılan bir terimdir ve insanların belirsiz durumlarda taban oran bilgilerini dikkate almayıp sadece belirli özel bilgilere odaklanmalarını ifade eder."

"""Base rate"" genellikle ekonomi ve finans alanında kullanılan bir terimdir ve bir ülkenin merkez bankasının bankalara uyguladığı en düşük iskonto oranını ifade eder. Ancak bu terim, bazen genel oran, anayasa oranı, standart oran ve öncelikli oran olarak da çevrilebilir. Burada ""base rate"" ile ilgili 5 örnek cümle bulunmaktadır:

1. The Central Bank has decided to decrease the base rate. (Merkez Bankası, ana oranı düşürmeye karar verdi.)
2. Banks generally apply a rate above the base rate to their loans. (Bankalar genellikle kredilerine, standart oranın üzerinde bir oran uygularlar.)
3. The current economy has led to a significant change in the base rate. (Mevcut ekonomi, temel oranında önemli bir değişikliğe yol açtı.)
4. Changes in the base rate directly affect mortgage payments. (Anayasa oranındaki değişiklikler, konut kredisi ödemelerini doğrudan etkiler.)
5. Many consider the base rate as a key tool for stabilizing the economy. (Birçok kişi, ana oranı ekonomiyi stabilize etmek için önemli bir araç olarak görür.)"

Yorumlar