base something on something ne demek?

 """Base something on something"" İngilizce bir deyimdir ve Türkçeye ""bir şeyi bir şeye dayandırmak"" ya da ""bir şeye dayalı bir şekilde bir şey yapmak"" şeklinde çevrilebilir.


Bu deyim genellikle bir argümanın, düşüncenin, kararın ya da işin belirli bir bilgi, gerçek ya da prensip üzerine kurulduğunu belirtmek için kullanılır.


Detaylı anlamını anlamak için birkaç örnekle açıklamak gerekirse:


1) ""She based her argument on the research conducted by XYZ University.""

(""O, argümanını XYZ Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya dayandırdı."")

Burada, bir kişi argümanını belirli bir araştırmayı referans alarak oluşturmuştur.


2) ""The movie is based on a true story.""

(""Film, gerçek bir hikayeye dayanıyor."")

Bu örnekte, bir film gerçek bir hikayeden esinlenerek oluşturulmuştur.


3) ""You should base your decision on facts, not emotions.""

(""Kararını gerçeklere dayandırmalı, duygulara değil."")

Bu durumda, bir kişiye kararını gerçeklere dayalı olarak alması tavsiye edilir ve duygusal faktörlerden etkilenmemesi gerektiği söylenir. 


Dolayısıyla, ""base something on something"" deyimi, bir bilgi, prensip veya gerçek üzerine dayanarak bir işi, kararı veya düşünceyi oluşturmak anlamında kullanılır."

"""Base something on something"" ifadesi, bir şeyin başka bir şeye dayandığını ifade eder. İngilizce'de genellikle ""="" ifadesi, ""is based on"" veya ""-e dayalıdır"" anlamına gelir. Aşağıda verilecek beş örnek cümlede de bu ifadenin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.

1. ""The movie is based on a true story."" - Film, gerçek bir hikayeye dayanmaktadır.
2. ""The researchers based their findings on a comprehensive study."" - Araştırmacılar bulgularını kapsamlı bir çalışmaya dayandırdılar.
3. ""You should not base your opinion on rumors."" - Görüşlerini dedikodulara dayandırmamalısın.
4. ""The new theory is based on the previous research in the field."" - Yeni teori, alandaki önceki araştırmalara dayanmaktadır.
5. ""Her book is based on the experiences she had while traveling the world."" - Onun kitabı, dünya seyahati sırasında yaşadığı deneyimlere dayanıyor."

Yorumlar