Basel Accord ne demek?

 """Basel Accord"" Türkçe'de ""Basel Anlaşması"" olarak çevrilebilir. Şimdi bu terimin kullanımını ve detaylarını açıklayalım:


Basel Anlaşması, uluslararası bankacılık otoriteleri tarafından oluşturulan bir dizi tavsiyedir. Basel Anlaşması, Basel Komitesi'nin dünya çapında bankacılık örgütleri arasında istikrar ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için belirleme yaptığı standartları içerir.


Bu anlaşmalar, genellikle bankaların takip etmesi gereken öz sermaye, risk yönetimi ve likidite standartlarını belirler. Hedef, bankacılık sektörünün genel mali sağlığını ve istikrarını sağlamak ve mali krizlerin önlenmesine yardımcı olmaktır.


Şu ana kadar üç Basel Anlaşması oluşturulmuştur: Basel I, Basel II ve Basel III, her biri bir öncekinden daha ayrıntılı ve kapsamlı olmaktadır. Bu anlaşmalar, bankaların risk kapasitelerini belirlemek için genellikle kullanılır."

"""Basel Accord"" is a term generally used in the finance sector and refers to banking supervision accords (agreements) called Basel I, Basel II, and Basel III on banking laws and regulations, issued by the Basel Committee on Banking Supervision. Here are some example sentences in English:

1) The Basel Accord establishes risk and capital management requirements to ensure that a bank has adequate capital for the risk the bank exposes itself to through its lending and investment practices.

2. The main purpose of the Basel Accord is to ensure the financial health of the global economy by implementing comprehensive supervisory standards for banking institutions.

3. Banks must conform to the Basel Accord regulations to maintain financial stability and avoid risks in global financial systems.

4. The Basel Accord helps to maintain confidence within the international finance system by making sure that banks have enough capital to meet unexpected losses.

5. The financial crisis has led to renewed emphasis on the Basel Accord amongst global financial institutions. 

Remember, ""Basel Accord"" is always capitalized as it's a proper noun referring to a specific set of agreements."

Yorumlar