Basel ratios ne demek?

 """Basel ratios"" Türkçe'de ""Basel oranları"" olarak çevrilir.


Basel oranları genellikle perakende bankacılık sektöründe kullanılan bir terimdir. Basel Oranları, Basel Komitesi tarafından oluşturulan bir dizi öneri ve yönergedir ve genellikle dünya çapındaki bankaların sermaye yeterliliği, stres testi ve piyasa likiditesi riski gibi önemli konularda düzenlemelere uymasını sağlar.


Bu oranlar genellikle yüzde olarak ifade edilir ve bir bankanın sermayesini, faiz oranına bağlı kâr ve zararına ve planlanan operasyonel risklere göre belirlenir. Her ülkenin düzenleyici otoriteleri genellikle bu oranları bankaların finansal istikrarını korumak için kullanır.


Örneğin, Basel III normlarına göre, bankaların öz sermaye rasyosu en az %4.5, Tier 1 sermaye rasyosu en az %6.0 ve toplam sermaye rasyosu en az %8.0 olmalıdır. Bu, bankaların düşük oranlara sahip olduğu durumlarda likidite sorunları yaşamalarına engel olmayı amaçlar."

"Basel ratios is a financial term, so it doesn't get translated directly into English. It represents a set of international banking regulations put forth by the Basel Committee on Bank Supervision, which set out the minimum capital requirements of financial institutions with the goal of minimizing credit risk. Here's the term included in five examples instead:

1. The bank has improved its financial stability by adjusting its Basel ratios this quarter.
2. Analysts are monitoring Basel ratios to assess the financial health of banking institutions amidst the ongoing economic crisis.
3. Despite the global financial fluctuations, our company has managed to maintain recommended Basel ratios.
4. Central banks globally ensure that domestic banks adhere to the Basel ratios in order to prevent bankruptcy.
5. The Basel ratios are used as benchmarks to measure the risk exposure of banks and avoid potential liquidity challenges."

Yorumlar