baseless ne demek?

 """Baseless"" İngilizcede bir sıfat olup Türkçeye ""asılsız, temelsiz, dayanaksız"" olarak çevrilebilir.


Kimliğini belgeleyemeyen bir iddianın ya da düşüncenin gerçekliğini sorgularken, o iddia veya düşünce ""baseless"" veya ""asılsız"" olabilir, yani somut bir kanıta dayanmıyor olabilir. Genellikle bu kelime, bir argümanın ya da iddianın geçerliliği ile ilgili bir konuşma veya yazıda kullanılır.


Ayrıca, ""baseless"" kelimesi sadece bilgi ve fikirlerle ilgili değil, gerçek fiziksel varlıklarla ilgili durumlarda da kullanılabilir. Bir yapının temeli olmaması durumunda, bu yapı ""baseless"" veya ""temelsiz"" olarak nitelendirilebilir.


Örnek cümleler:

- ""Baseless accusations can harm people's reputation."" / ""Asılsız suçlamalar insanların itibarını zedeler.""

- ""The building appears to be baseless due to the erosion."" / ""Erozyon nedeniyle bina temelsiz gibi görünüyor."""

"""Baseless"" kelimesi, İngilizce'de ""temelsiz"" veya ""dayanaksız"" anlamına gelir. İşte bu kelimeyi içeren bazı örnek cümleler:

1. The accusation is completely baseless. (Bu suçlama tamamen dayanaksızdır.)
2. Your fears are baseless. (Korkuların temelsiz.)
3. His allegations were found to be baseless. (İddiaları temelsiz olduğu anlaşıldı.)
4. They made baseless assumptions about the project. (Projeye dair temelsiz varsayımlar yaptılar.)
5. Her baseless claims caused unnecessary concern. (Onun temelsiz iddiaları gereksiz endişeye yol açtı.)"

Yorumlar