basely ne demek?

 """Basely"" İngilizce bir kelime olup, Türkçe'ye genellikle ""alçakça"", ""rezilce"" veya ""aşağılık bir şekilde"" olarak çevrilebilir. Bu kelime genellikle karakter veya davranış hakkında olumsuz bir yargı ifade eder.


Kullanımları şu şekilde örnek verilebilir:


1. ""He acted very basely."" - ""O, çok alçakça hareket etti."" Bu cümlede, bir kişinin davranışının onuruna veya ahlaki değerlerine uymadığını belirtmek için ""basely"" kelimesi kullanılmıştır. 


2. ""The betrayal was basely motivated."" - ""İhanet, alçakça bir motivasyonla gerçekleştirildi."" Bu cümlede, ""basely"" kelimesiyle, ihanet eyleminin aşağılık bir düzeyde veya motivasyonla gerçekleştirildiğini vurgulamaktadır. 


3. ""She basely abandoned her responsibilities."" - ""O, sorumluluklarını rezilce terk etti."" Bu cümlede, ""basely"" kelimesi bir kişinin sorumluluklarını kabul etmeyerek, doğrudan veya dolaylı olarak başkalarının zarar görmesine yol açacak bir şekilde hareket ettiğini belirtmek için kullanılmıştır. 


Özet olarak, ""basely"" kelimesi genellikle bir kişinin ahlaki değerlerine, dürüstlüğüne veya etik kurallara uymayan bir davranış gösterdiğini belirtmek için kullanılır."

"""Basely"" kelimesi genellikle bir davranışın ahlaki açıdan hak ettiği saygıyı olmayı, düşük veya aşağılık bir şekilde ifade etmek için kullanılır. İşte ""basely"" kelimesi ile ilgili beş örnek cümle ve çevirileri:

1. ""He basely betrayed his best friend for a small amount of money."" - ""O, küçük bir miktar para için en iyi arkadaşını aşağılık bir şekilde ihanete uğrattı.""
2. ""The king's advisor basely abandoned his duty when the kingdom was under attack."" - ""Krallığın saldırı altında olduğunda kralın danışmanı görevini alçakça terk etti.""
3. ""She basely deserted her family in the hour of need."" - ""İhtiyaç saatinde ailesini alçakça terketti.""
4. ""The witness basely lied in court just to save himself."" - ""Tanık yalnızca kendini kurtarmak için adliyede adi bir şekilde yalan söyledi.""
5. ""He basely used his position of power to blackmail his colleagues."" - ""Pozisyonunu meslektaşlarına şantaj yapmak için alçakça kullandı."""

Yorumlar