basement membrane ne demek?

 """Basement membrane"" Türkçeye ""bazal membran"" veya ""temel zar"" olarak çevrilebilir.


1) Bazal membran veya temel zar, bazı hücre tiplerinin üzerine oturduğu ve onları çevreleyen dıştaki hücrelerden veya dokulardan ayrı tutan ince, yoğun bir matris tabakasıdır. Özellikle epitel ve endotel hücreler arasında bulunur.


2) Bu terim genellikle hücre biyolojisi ve anatomi gibi bilim dallarında kullanılır. Hücrelerin altında bulunan ve onları desteklemeye yardımcı olan bu yapı, hücre ile çevresi arasındaki madde alışverişini düzenler ve hücrenin sabit kalmasını sağlar.


3) Bazal membranın başlıca işlevlerinden biri, hücrelerin yerleşimini ve şeklini belirlemeye yardımcı olmaktır. Ayrıca hücre büyümesi ve farklılaşmasını düzenler.


4) Ayrıca bazal membran, hücreler ve çevreleri arasındaki madde alışverişini de kontrol eder. Bu da, hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemlidir."

"""Basement membrane"" kelimesi tıbbi bir terimdir ve kelime birebir çevrildiğinde ""bodrum zarı"" anlamına gelir. Ancak Türkçe'de tıp literatüründe bu kelime genellikle ""bazal lamina"" şeklinde kullanılır. ""Basement membrane"" kelimesi, doku hücrelerinin üzerinde bulunan ince, yoğun bir doku katmanını tanımlar. İşte bu kelimenin kullanıldığı birkaç örnek cümle:

1. ""In some diseases, the basement membrane can become thickened and affect the function of the tissue or organ.""
(Birkaç hastalıkta, bodrum zarı kalınlaşabilir ve doku veya organın işlevini etkileyebilir.)

2. ""The basement membrane provides both structural support and biochemical signaling to the cells above it.""
(Bodrum zarı, üzerindeki hücrelere hem yapısal destek hem de biyokimyasal sinyalizasyon sağlar.)

3. ""Researchers are studying the role of the basement membrane in cancer progression.""
(Araştırmacılar, kanser ilerlemesinde bodrum zarının rolünü inceliyor.)

4. ""Damage to the basement membrane can lead to kidney disease.""
(Bodrum zarına verilen zarar, böbrek hastalığına yol açabilir.)

5. ""The epithelial cells attach to the basement membrane.""
(Epitelyal hücreler bodrum zarına bağlanır.)"

Yorumlar