baseness ne demek?

 """Baseness"" İngilizcede, bir kişinin karakterindeki adilik, düşüklük veya ahlaki değerlere aykırı davranışları ifade eder. Türkçeye ""alçaklık"" olarak çevrilebilir.


Bu kelimenin kullanıldığı bazı örnek cümleler şunlar olabilir:


1) His actions revealed his baseness. 

(""Davranışları onun alçaklığını ortaya koydu."")


Bu cümlede ""baseness"" (alçaklık), bir kişinin hareketleri veya davranışları yoluyla karakterindeki düşük ahlaki değerleri ve adiliği ifade etmek için kullanılıyor.


2) She could not believe the baseness he had displayed. 

(""Gösterdiği alçaklık karşısında inanamıyordu."") 


Bu örnek cümlede ""baseness"" (alçaklık), bir bireyin beklemediği veya kabul edilemez bulduğu bir ahlaki düşüklüğü belirtmek için kullanılıyor.


3) The baseness of his behavior shocked everyone. 

(""Davranışındaki alçaklık herkesi şoke etti."") 


Farklı kullanımları ile ""baseness"" genellikle ahlaki değerlerin düşüklüğü, saygısızlık veya kabul edilemez bir davranış göstermek ve genellikle negatif bir durumu ifade etmek için kullanılır."

"""Baseness"" kelimesi, kişinin karakterindeki ahlaki düşüklüğü ve onur eksikliğini tanımlayan bir İngilizce terimdir. Aşağıda bu kelimeye dair beş farklı İngilizce örnek bulabilirsiniz:

1. Villainy: His baseness was reflected in his acts of villainy and cruelty. (Onun alçaklığı, kötülük ve zulüm eylemlerinde yansıtılmaktadır.)
2. Degradation: The man's baseness and his degradation are evident in his behavior. (Adamın alçaklığı ve yozlaşması davranışlarında açıktır.)
3. Dishonor: Her refusal to participate was based on the baseness and dishonor of the act. (Katılmayı reddetmesi, eylemin alçaklık ve onursuzluk temeline dayanıyordu.)
4. Depravity: His actions revealed not only his deceit but also his deeper baseness and depravity. (Eylemleri, sadece kendi aldatmacasını değil, aynı zamanda daha derin alçaklığını ve ahlaki bozulmasını ortaya koydu.)
5. Sordidness: People were shocked by the baseness and sordidness of his actions. (İnsanlar, eylemlerinin alçaklık ve pislik derecesine şaşırmışlardı.)"

Yorumlar