bases ne demek?

 """Bases"" İngilizce'de birkaç anlama gelebilir, fakat genellikle ""tabanlar"" ya da ""temeller"" anlamına gelir. Bu kelime genellikle matematik, kimya veya spontan bir konuşma için kullanılır.


1. Belirli bir konuda derinlemesine bilgiye sahip olduğunuz bir konuyu belirtmek için kullanılır. Örnek olarak, ""Iyi bir işlemci yapmak, güçlü bir analiz yeteneği ve geniş bir matematiksel ve fiziksel taban gerektirir.""


2. Askeri: Belirli bir ülkenin askeri varlığının bulunduğu yer anlamına gelir. Örneğin, ""Türkiye'deki Amerikan askeri üsleri.""


3. Kimya: Bir bazın çoğulu olan ""bases"", kimyada, bir proton (H+ iyonu) universalizması kabiliyetine sahip olan maddeleri belirtir.


4. Spor: Özellikle beyzbol gibi sporlarda kullanan bir terimdir, ""tabanlar"" ya da ""üsler"" anlamına gelir.


5. Genetikte: DNA’nın yapı taşları olan adenin(A), timin(T), guanin(G) ve sitozin(C)’e verilen isimdir.


Her seferinde tam olarak ne anlamı kastettiğinizi belirtmek önemlidir çünkü ""bases"" kelimesi farklı durumlarda farklı anlamlar taşıyabilir."

"""Bases"" kelimesi İngilizce'de çeşitli anlamlara gelebilir. İşte kelimenin bazı anlamlarını ve uygun örnek cümleleri:

1. Base (Temel / Esas)
- The healthy eating pyramid is based on the base of fruits, vegetables, and whole grains. (Sağlıklı beslenme piramidi, meyve, sebze ve tam tahılların temeline dayanır.)

2. Base (Taban / Alt)
- The base of the statue is made of marble. (Heykelin tabanı mermerden yapılmıştır.)

3. Base (Üs/ Merkez)
- The military base is off-limits to civilians. (Askeri üs, sivillere kapalıdır.)

4. Base (Beyzbol terimi)
- He ran to the third base after hitting the ball. (Topa vurduktan sonra üçüncü base'ye koştu.)

5. Base (Kimya terimi)
- In this experiment, we'll react an acid with a base. (Bu deneyde, bir asidi bir base ile tepkimeye sokacağız.)"

Yorumlar