bash on ne demek?

 """Bash"" İngilizce dilinde bir dizi anlama gelebilir ve dolayısıyla farklı şekillerde kullanılabilir. Ancak Türkçeye çevrilirken genelde ""çarpmak"", ""vurmak"" veya ""vurma"" anlamları tercih edilir. 


1) Bir nesneye veya kişiye fiziksel olarak vurmak anlamında kullanılabilir: 

Örnek: ""He bashed the door with his foot.""

Türkçe: ""Kapıya ayakla vurdu.""


2) İngilizce dilindeki diğer bir kullanımı, bir kişi veya duruma sert eleştiri getirebilmek için kullanılabilir:

Örnek: ""The critic bashed his latest movie.""

Türkçe: ""Eleştirmen onun son filmine sert eleştiri getirdi.""


""bash on"" kelime kalıbı, genellikle ""devam etmek"" veya ""bir işlemi sürdürmek"" anlamında kullanılır.

Örnek: ""The team decided to bash on despite the difficulties.""

Türkçe: ""Takım, zorluklara rağmen devam etmeye karar verdi.""


""bash"" kelimesi ayrıca bir bilgisayar uygulaması veya komut kabuğu olan ""Bourne-Again Shell""i temsil eder ve genellikle Linux terminallerinde kullanılır. Bu anlamı Türkçeye tam anlamıyla çevrilemez. Bu durumda tanımlayıcı bir ifade kullanılabilir:

Örnek: ""I am learning how to use bash.""

Türkçe: ""Bash kullanmayı öğreniyorum."""

"""Bash on"" ifadesi, genellikle günlük İngilizce konuşmalarda ""devam etmek, aynı şeyi yapmak"" anlamlarında kullanılır. İşte bu ifadeyi kendi anlamlarını da yansıtan 5 örnek cümle:

1. Persist: ""Even though he was tired, he decided to bash on with his work."" (Yorgun olduğu halde işine devam etmeye karar verdi.)

2. Continue: ""There was a lot of noise outside, but she bashed on with her studying."" (Dışarıda çok fazla gürültü vardı, ama o çalışmaya devam etti.)

3. Keep going: ""The runner was out of breath but he bashed on."" (Koşucu nefes nefese kalmıştı ama o devam etti.)

4. Proceed: ""They encountered many challenges along the way, but they bashed on."" (Yolda birçok zorlukla karşılaştılar, ama onlar devam ettiler.)

5. Carry on: ""Even though the project was boring, he decided to bash on."" (Proje sıkıcı olduğu halde devam etmeye karar verdi.)"

Yorumlar