bash through (something) ne demek?

 """Bash through (something)"" İngilizce bir tabir olup, doğrudan bir Türkçe karşılığı yoktur. Genel anlamı, bir şeyin içinden zorla veya çarparak geçmek anlamına gelir. Bu, hem kelimenin, bir nesne, engel veya sorunla fikirsel olarak yüzleşmek anlamında kullanıldığı yerleri, hem de fiziksel bir engeli yıkmak veya aşmak anlamında kullanıldığı yerleri kapsar.


Örneğin:

1. ""He had to bash through the crowd to get to the front of the stage."" - ""Sahnenin önüne geçmek için kalabalığın içinden zorla geçmesi gerekti."" Bu cümlede, ""bash through"" fiziksel bir durumu ifade eder; yani bir kişi kalabalığın içinden geçmek için zor kullanmak zorunda.

2. ""She was determined to bash through the problems blocking her path to success."" - ""Başarıya giden yolunda onu engelleyen problemlerle mücadele etmeye kararlıydı."" Bu örnekte ""bash through"" bir problemle yüzleşmek veya onu aşmak anlamında metaforik olarak kullanılıyor. 

Önemli olan, yukarıdaki kullanımın, genellikle bir zorluk veya engelle karşılaştığında, üzerinden gelmek veya onu aşmak için gereken efor veya azmi ifade ettiğidir."

"""Bash through"" genellikle bir zorluğu, engeli veya zorlukları hızla ve güçle aşmak anlamına gelir. İşte ""bash through"" kelimesinin birkaç örnek cümlesi:

1. ""The determined child decided to bash through the blocks instead of maneuvering around them."" (Kararlı çocuk, onların etrafında manevra yapmak yerine blokları aşmayı tercih etti.)

2. ""The storm is so strong, it could bash through the old wooden door."" (Fırtına çok güçlü, eski ahşap kapıyı delebilir.)

3. ""During the presentation, he wasn't afraid to bash through taboo topics."" (Sunum sırasında, tabu konuları aşmaktan çekinmiyordu.)

4. ""We had to bash through multiple layers of bureaucracy before our proposal was finally approved."" (Önerimiz sonunda onaylanmadan önce birçok bürokrasi katmanını aşmak zorunda kaldık. )

5. ""You need to bash through your fears if you want to reach your goals."" (Hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, korkularınızı aşmalısınız.)"

Yorumlar