bashed ne demek?

 """Bashed"" İngilizce'den Türkçeye birkaç farklı şekilde çevrilebilir. Genel anlamının yanı sıra dil bilgisi içerisinde çeşitli şekillerde kullanımı mevcuttur.


1) Fiziksel Şiddet Anlamı: Türkçeye ""dövülmüş"" ya da ""yumruklanmış"" olarak çevrilebilir. Fiziksel bir eylemi tanımlamak için kullanılır.

Örnek: He was bashed in the fight. (Kavga sırasında dövüldü.)


2) Bilgisayar Dilinde Kullanımı: ""Bash"" bir UNIX kabuk komut dosyasıdır ve genellikle bu isimle anılır. UNIX ve Unix-türevi sistemlerde sıkça kullanılır. Bu bağlamda ""bashed"" ifadesi kabuğun bir durumu ya da işlenmiş bir kabuk komut dosyasını anlatabilir.


3) Eleştirme/Kınamak Anlamı: İkinci bir anlamı ise bir kişi ya da bir objeyi sert bir şekilde eleştirmektir. Bu kullanım dili argodur ve genellikle gençler ve genç yetişkinler arasında popülerdir. Bu durumda ""övülmüş, eleştirilmiş"" anlamına gelir.

Örnek: The film was bashed by critics. (Film eleştirmenler tarafından sertçe eleştirildi.)


Bu çeviriler, bağlama ve buna bağlı olarak değişen anlamlandırmalar nedeniyle, ""bashed"" kelimesinin her zaman net bir şekilde tam karşılığı olmayabilir ve yerine kullanılabilecek başka Türkçe ifadeler de olabilir."

"""Bashed"" kelimesi genellikle ""çarpmak, dövmek veya hasar vermek"" anlamına gelir. Bu kelime genellikle bir eylem veya bir saldırı için kullanılır. İşte ""bashed"" kelimesi için 5 örnek İngilizce cümle ve çevirileri:

1. ""He bashed his head against the door."" - ""Kafasını kapıya vurdu.""
2. ""She bashed the dough with a rolling pin."" - ""Hamuru oklava ile dövdü.""
3. ""They bashed him for his political beliefs."" - ""Onu politik inançları için suçladılar.""
4. ""The car was badly bashed from the accident."" - ""Araba kaza nedeniyle kötü bir şekilde hasar aldı.""
5. ""The critics bashed his latest movie."" - ""Eleştirmenler son filmine kötü yorumlar yaptı."""

Yorumlar