bashful ne demek?

 """Bashful"" kelimesi Türkçede ""utangaç"" anlamına gelir. Genellikle sosyal durumlarda rahat olmayan, insanlarla rahatça konuşmakta zorlanan veya dikkat çekmekten kaçınan kişileri tanımlamak için kullanılır. Bir standard İngilizce cümle içinde bazen bir isim, bazen de bir sıfat olarak görev alabilir. 


Örnek kullanımlar:

""He is a bashful child."" (O, utangaç bir çocuk.) İsim olarak kullanıldığına bir örnektir.

""She was bashful about her achievement."" (Başarısı konusunda utangaçtı.) Sıfat olarak kullanıldığına bir örnektir. 


Bu ifade, genellikle negatif bir durumu belirtir, ancak bazı durumlarda utangaçlık tatlı veya sevimli olarak görülebilir."

"Bashful kelimesi genellikle utanma, çekingenlik veya sosyal içe kapanıklık anlamına gelir. İşte kelimenin farklı kullanımlarını gösteren ve Türkçe çevirileri olan beş örnek cümle.

1. ""The child was too bashful to speak in front of the class""
(Çocuk, sınıfın önünde konuşmak için çok utangaçtı)
2. ""He has a bashful nature, always avoiding large crowds of people""
(Onun çekingen bir yapısı var, hep kalabalıklardan kaçınıyor)
3. ""Her bashful smile was charming""
(Onun utangaç gülümsemesi büyüleyiciydi)
4. ""He was too bashful to admit his feelings for her""
(Ona olan hislerini itiraf etmek için çok utanıyordu)
5. ""She was feeling bashful about her achievements""
(Başarıları hakkında utangaç hissediyordu)"

Yorumlar