bashfully ne demek?

 """Bashfully"" kelimesi İngilizcede bir zarf olup Türkçede ""utangaç bir şekilde"" anlamına gelir. Bir eylemi yaparken duyulan utangaçlığı tarif etmek için kullanılır.


Örneğin, ""He bashfully admitted that he was wrong."" cümlesi Türkçeye ""Hatalı olduğunu utangaç bir şekilde kabul etti."" olarak çevrilebilir. 


Bunun dışında bir başka kullanımı, bir kişinin çekingen veya utangaç bir huyu olduğunu belirtmek için kullanılabilir: ""She smiled bashfully."" Türkçeye ""Utangaç bir şekilde gülümsedi."" şeklinde çevrilebilir.


Bu kelime genellikle bir kişinin insanlar arasında rahat hissetmemesi, çekingen olması veya kendini ifade etmekte zorlandığını anlatmak için kullanılır ve genelde olumlu bir anlam taşır."

"""Bashfully"" kelimesi genellikle İngilizce'de ""utanarak"", ""çekinerek"", ""sıkılarak"", ""mahcup bir şekilde"" ve ""utançla"" şeklinde çevrilebilir. Şimdi bu kelimeleri kullanarak bazı örnek cümleler oluşturalım:

1. ""He bashfully admitted that he was wrong."" - O, hatalı olduğunu utanarak kabul etti.
2. ""She asked him to dance, but he bashfully declined."" - Ona dans etmeyi teklif etti, ama o çekinerek reddetti.
3. ""The child bashfully hid behind his mother when the guests arrived."" - Misafirler geldiğinde, çocuk annesinin arkasına sıkılarak saklandı.
4. ""She bashfully tried to express her feelings."" - O, duygularını mahcup bir şekilde ifade etmeye çalıştı.
5. ""He accepted the award bashfully, with his cheeks turning red."" - O, utançla ödülünü kabul etti, yanakları kızararak."

Yorumlar