bashfulness ne demek?

 """Bashfulness"" İngilizce'de Türkçeye ""utangaçlık"" ya da ""çekingenlik"" olarak çevrilebilir.


""Bashfulness"" kelimesi, genellikle sosyal durumlardaki rahatsızlık hissini, yeni ya da yabancı durumlar karşısındaki gerginliği, insanlarla iletişim kurarken yaşanan çekingenliği ifade eder. 


Örneğin;

1. ""Her bashfulness disappeared after she began performing on stage."" (""Sahneye çıkmaya başladıktan sonra tüm utangaçlığı ortadan kalktı."")

Bu cümlede, kişinin sahnede performans sergiledikçe utangaçlığının azaldığı veya geçtiği belirtiliyor.


2. ""His bashfulness made it difficult for him to make new friends."" (""Utangaçlığı, onun yeni arkadaşlar edinmesini güçleştiriyordu."")

Bu cümlede, bir kişinin utangaçlığının, yeni arkadaşlıklar kurmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor.


Oldukça hassas bir kavramı ifade eden ""bashfulness"", çoğunlukla kişilik veya duygusal durumları tarif etmek için kullanılır. Buna kanıt olarak şu cümleyi gösterebiliriz; ""Despite his bashfulness, he has a big heart."" (""Utangaç olmasına rağmen, büyük bir kalbi var."") Bu cümlede, kişinin utangaç karakterine karşın sevgi dolu bir kişi olduğu belirtiliyor. Bu, utangaç kişilerin genellikle empati yapma yeteneği yüksek ve insanlara karşı nazik olduğu genel kanısını destekler."

"Bashfulness anlamı, bir kişinin utangaç, çekingen veya göz önünde olmaktan çekindiği durumu ifade eder. İngilizce'de çeşitli şekillerde anlatılabilir:

1. Shyness: His bashfulness became even more apparent when she asked him about his personal life. ""Kişisel hayatı hakkında ona sorduğunda utangaçlığı daha da belirginleşti.""

2. Timidity: The child's bashfulness was clear as she hid behind her mother during the party. ""Çocuğun çekingenliği, parti sırasında annesinin arkasına saklanırken açıktı.""

3. Modesty: Her bashfulness was seen as modesty by her friends. ""Utangaçlığı arkadaşları tarafından alçak gönüllülük olarak görüldü.""

4. Reserve: The new employee’s bashfulness was mistaken for reserve. ""Yeni çalışanın utangaçlığı, çekiniklik olarak yanılttı.""

5. Coyness: Despite her talent, her bashfulness and coyness prevented her from demonstrating it in front of a crowd. ""Talantına rağmen, utangaçlığı ve çekingenliği onu kalabalığın önünde sergilemekten alıkoydu."""

Yorumlar