bashing ne demek?

 """Bashing"" İngilizce'de birkaç farklı anlamda kullanılabilir ve bunların Türkçe karşılıkları genellikle kullanıldığı bağlama bağlıdır.


1) Bir şiddet eylemini ifade eder: Bu, genellikle birinin veya bir şeyin zorla, genellikle vahşice vurulduğu anlamına gelir. Türkçe karşılığı genellikle ""dövmek"" veya ""yumruklamak"" olabilir. Örneğin, ""He was bashing the door with his fists"" (Kapıyı yumruklarıyla dövüyordu) cümlesi bu anlamda kullanımı temsil eder.


2) Kişiye veya şeye yönelik sürekli ve sert eleştiriyi belirtir: Gelişmiş düzeyde bir ifade olarak kullanılır ve genellikle bir şahıs, grup, fikir, vb. hakkında yapılan sürekli ve sert eleştirileri ifade eder. Türkçe karşılığı genellikle ""ağır eleştiri"" veya ""yermek"" olabilir. Örneğin, ""There has been a lot of bashing of the president in the media recently"" (Son zamanlarda medyada başkana karşı çok fazla eleştiri oldu) cümlesi bu anlamda kullanımı temsil eder. 


Bunlar yanında ""Bashing"" kelimesi oyunlar ve internet argosunda genellikle bir kişinin bir diğerine üstünlük sağlamak amacıyla zorbalık yapmasını ifade edebilir."

"""Bashing"" kelimesi İngilizcede genellikle olumsuz tonu temsil eder ve bir kişi, fikir veya olayı sert veya haksız bir şekilde eleştirme eylemini tanımlar. Ayrıca fiziksel örneğin bir şeyi veya birisini güçlü bir şekilde vurmak anlamlarına da gelebilir. 

1. Criticism (Eleştiri): Newspaper reporters are known for their constant bashing of celebrities. (Gazete muhabirleri ünlülerle sürekli eleştiri yapmalarıyla tanınırlar.)
2. Attack (Saldırı): The company has been under constant bashing from environmental groups. (Şirket çevre gruplarından sürekli saldırı altında.)
3. Slamming (Çarpmak): He ran at the door, bashing it open with his shoulder. (Kapıya doğru koştu ve omzuyla kapıyı çarparak açtı.)
4. Knocking (Vurmak): Stop bashing into everyone with your backpack! (Sırt çantanla herkese vurmaktan vaz geç!)
5. Pounding (Dövmek): The chef is bashing the garlic with a knife. (Aşçı sarımsağı bir bıçakla dövüyor.)"

Yorumlar