basic income ne demek?

 """Basic income"" kelimesi Türkçe'de ""temel gelir"" anlamına gelir. Bu kavram genellikle bir hükümetin vatandaşlarına, çalışma durumlarına bakılmaksızın düzenli olarak sağladığı mali destek anlamında kullanılır. Bu, herkesin belirli bir yaşam standardı sürdürebilmesi için sağlanan minimum bir geliri garantiler.


Örneğin, toplumda mevcut olan ekonomik eşitsizlikleri azaltmak veya çeşitli sosyal sorunları çözmek için bazı ülkeler veya bölgeler ""temel gelir"" uygulamasını benimseyebilir. Buna karşı bazı kişiler ise doğrudan finansal yardımın insanları çalışmaktan caydırabileceğini veya ekonomik dengesizliklere yol açabileceğini belirtebilir. Bu durum genellikle politik ve ekonomik tartışmalara konu olur.


Temel gelir uygulamasının çeşitli biçimleri olabilir. Örneğin, herkese eşit miktarda gelir sağlayan ""evrensel temel gelir"" ya da yalnızca belirli bir gelir seviyesinin altındaki kişilere sağlanan ""negatif gelir vergisi"" bunlardan bazılarıdır.


Bu kelime genellikle ekonomi, sosyal politika ve hükümet politikaları gibi konularla ilişkili olarak kullanılır."

"1. Unconditional income: 
- A basic income, also known as unconditional income, would mean every citizen receives a fixed amount of money regularly regardless of their circumstances.

2. Guaranteed income:
- Many economists argue that a basic income, also called a guaranteed income, could help reduce poverty rates.

3. Universal basic income (UBI):
- She supports the concept of universal basic income (UBI), a regular payment from the state to its citizens to cover their basic needs.

4. Citizen's income:
- Some suggest that instead of a welfare state, we should have a citizen's income, which is another term referring to basic income.

5. Income guarantee:
- With the concept of an income guarantee, every person would receive a secure basic income, regardless of their employment status."

Yorumlar