basic industry ne demek?

 """Basic industry"" İngilizce bir ifade olup, Türkçe'ye ""temel sektör"" veya ""ana sanayi"" olarak çevrilebilir.


Temel Sektör (Basic Industry) anlamına gelirken neyi ifade ettiğine gelirsek; ekonomik yapının en önemli ve dikkate değer bir bölümü olan, genellikle bir ülkenin veya bölgenin ekonomisini büyük ölçüde etkileyen sanayi sektörünü ifade eder. Bir başka deyişle, bir ekonomideki diğer sektörlerin gelişmesini sağlayacak temel malları ve hizmetleri üreten sektörlere denir.


Örneğin, tarım, madencilik, enerji üretimi gibi sanayiler genellikle bir ülkenin temel sektörlerine dahil edilir çünkü bu sektörler, diğer tüm sektörlerin hizmetlerini ve ürünlerini üretebilmesi için gerekli olan girdileri sağlarlar.


Temel sanayi kavramı genellikle bir ekonomiye dışarıdan sermaye girişi sağlayan ve diğer endüstrilerin/ sektörlerin büyümesini destekleyen sektörleri ifade eder. Bu terim ayrıca, bir ekonomideki istihdamın büyük bir kısmını oluşturan sanayileri de tanımlar. 


Örneğin:


* ""The automotive industry is considered a basic industry because it brings in a lot of foreign investment via exports and technology transfer."" / ""Otomotiv endüstrisi, ihracat ve teknoloji transferi yoluyla birçok yabancı yatırımı çektiği için temel bir sektör olarak kabul edilir"" demek mümkündür."

"1. Primary Industry: ""The agricultural sector is generally considered to be a primary industry in most countries.""
2. Fundamental Industry: ""Mining continues to be a fundamental industry for certain nations due to its economic impact.""
3. Key Sector: ""Investment in the key sector of manufacturing is crucial for the country's economic growth.""
4. Core Industry: ""The core industry producing basic goods can directly influence the economy.""
5. Essential Industry: ""During the pandemic, healthcare has emerged as an essential industry, requiring constant support and investment."""

Yorumlar