basic ne demek?

 """Basic"" kelimesi Türkçe'ye ""temel"", ""basit"" veya ""esas"" olarak çevrilebilir.


1) ""Basic"" kelimesi, bir şeyin en basit veya başlangıç seviyesini ifade eder. Örneğin, bir dili öğrenirken 'basic level' ifadesini 'temel seviye' olarak çevirebiliriz.


2) Eğer bir şeyin gerekli veya çok önemli olduğunu ifade etmek isterseniz ""basic"" kelimesini kullanabilirsiniz. Örneğin, 'basic needs' ifadesi 'temel ihtiyaçlar' olarak çevrilebilir. 


3) ""Basic"" kelimesi aynı zamanda bir şeyin çok basit ve sade olduğunu ifade eder. Örneğin, bir tasarımı anlatırken 'basic design' ifadesini 'basit tasarım' olarak çevirebiliriz.


4) ""Basic"" bilgisayar programlamada kullanılan bir programlama diline de referans verebilir. Bu durumda Türkçe çevirisi ""Basic""tir."

"Sure, here are 5 different ways you use 'basic' in English sentences:

1. Fundamental: ""Understanding the fundamentals of any subject is critical for further study.""
2. Elementary: ""He is currently studying elementary physics at high school.""
3. Rudimentary: ""Before we engage in the actual project, I took them through some rudimentary principles and processes.""
4. Simple: ""Sometimes, the most simple explanations are often the best.""
5. Primary: ""The primary reason for our success is our sincere dedication.""

The word 'basic' translates to 'temel' in Turkish."

Yorumlar