basic plumage ne demek?

 "Basic plumage" kelimesi Türkçeye "temel tüyler" ya da "ana tüyler" olarak çevrilebilir. Detaylı olarak açıklamak gerekirse, bir kuşun yaşam döngüsünde bir noktada sahip olduğu tüylerdir. Bu kelime genellikle ornitoloji alanında, kuşların tüy değişim döngülerini tarif etmek için kullanılır. Özellikle, birçok kuş türünde, üreme dönemi sonrası genellikle yaz aylarında meydana gelen tüy değişimini takiben kuşların aldığı yeni tüy örtüsüdür. Bu tüyler, genellikle kuşun kış ortasına veya bir sonraki üreme dönemine kadar üzerinde bulunan tüylerdir. Bu süreçte kuşların tüylerini yenilemeleri, hem çevresel koşullara uymalarını hem de çiftleşme dönemine hazırlanmalarını sağlar. "Basic plumage" dediğimiz bu süreç, genellikle kuşların ömrünün en uzun tüy döngüsünü temsil eder.

"""Basic plumage"" refers to the main set of feathers or coloration a bird has, generally outside the breeding season. Here are some example sentences:

1. ""The bird, in its basic plumage, was a rather dull brown color."" (Ana tüyleri olan kuş oldukça sıkıcı bir kahverengi rengi idi.)
2. ""When the bird transitions into its basic plumage, it's harder to identify its species."" (Kuş ana tüylerine geçtiğinde türünü belirlemek daha zordur.)
3. ""Despite its striking colors during mating season, its basic plumage is much less vibrant."" (Çiftleşme mevsimindeki çarpıcı renklere rağmen, ana tüyleri çok daha az canlıdır.)
4. ""The male bird's basic plumage is typically less colorful than its breeding plumage."" (Erkek kuşun ana tüyleri genellikle çiftleşme tüylerinden daha az renklidir.)
5. ""Birdwatchers need to familiarize themselves with both the breeding and basic plumage of many species."" (Kuş gözlemcilerinin birçok türün çiftleşme ve ana tüyleri ile tanışmaları gerekmektedir.)"

Yorumlar