basic salary ne demek?

 """Basic salary"" Türkçeye ""temel maaş"" olarak çevrilebilir.


1) İş Dünyası Açısından Kullanım: İş dünyasında ""basic salary"", bir çalışanın ek ücretler veya ödemeler olmaksızın aldığı düzenli maaşı ifade eder. Bu maaş, genellikle iş sözleşmesinde belirtilen ve belirli bir zaman periyodunda (genellikle aylık veya yıllık) ödenen miktarı temsil eder. Örneğin, bir çalışanın temel maaşı 3000 TL olabilir, ancak komisyonlar, primler veya diğer ücretlerle toplam kazancı bu miktarın üzerine çıkabilir.


2) Vergilendirme Açısından Kullanım: Vergilendirme bağlamında, ""basic salary"" bir çalışanın gelir vergisi hesaplaması için kullanılan gelirini ifade eder. Burada da temel maaş, ek kazanımlar (örneğin bonuslar veya hisse senedi opsiyonları) olmaksızın belirtilen miktarda bir geliri temsil eder. 


3) Ekonomi ve İstatistikler Açısından Kullanım: Ekonomi ve istatistiklerde, ""basic salary"" bir çalışanın temel yaşam maliyetini karşılamak için ne kadar bir maaş kazandığını açıklar. Bu bağlamda, temel maaş genellikle bir bireyin yaşam kalitesi veya bir ekonominin genel sağlığı hakkında bilgi sağlar."

"""Basic salary"" kelimesi genellikle bir çalışanın ekstra ödemeler veya bonuslar olmadan aldığı asgari ücret anlamına gelir. İşte bu kelimenin kullanıldığı bazı örnek cümleler:

1. Base Pay: 
- ""His base pay was decent, and he could make a living off it without requiring overtime."" 
(Onun baz maaşı iyiydi ve fazla mesaiye ihtiyaç duymadan onunla geçinebilirdi.)

2. Minimum Wage: 
- ""Even though she was skilled, she was only receiving the minimum wage.""
(Her ne kadar yetenekli olsa da, sadece asgari ücret alıyordu.)

3. Base Salary: 
- ""The company provides a generous base salary to its employees."" 
(Şirket, çalışanlarına cömert bir baz maaş sağlar.)

4. Standard Earnings:
- ""His standard earnings were quite low, but he received a lot of extra payments.""
(Onun standart kazançları oldukça düşüktü, ancak çok sayıda ekstra ödeme alıyordu.)

5. Starting Salary:
- ""She was not satisfied with the starting salary they offered her."" 
(Ona sundukları başlangıç maaşı onu tatmin etmedi.)"

Yorumlar