basic wage ne demek?

 """Basic wage"" İngilizce bir terim olup, Türkçeye ""temel maaş"" olarak çevrilebilir.


Bu terim genellikle bir işte çalışan kişinin, ek ödemeler veya bonuslar hariç, düzenli olarak aldığı asgari ücreti, maaşı ifade eder. Bu, bir çalışanın genellikle saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak alacağı belirlenmiş maaş miktarıdır.


Örneğin, ""His basic wage is £7 per hour, but with overtime and bonuses, he often earns more."" cümlesini Türkçeye şu şekilde çevirebiliriz: ""Temel maaşı saat başına 7 sterlin, ancak fazla mesai ve bonuslarla genellikle daha fazla kazanıyor."" Bu cümle, kişinin saatlik temel maaş miktarının 7 sterlin olduğunu ancak fazla mesai ve bonuslar sayesinde genellikle bu miktarın üzerinde bir gelir elde ettiğini belirtir."

"""Basic wage"" kelimesi genellikle bir kişinin işteki asgari saatlik, günlük, haftalık veya aylık maaşına atıfta bulunur. İşte bazı örnek cümleler ve çevirileri:

1. ""The basic wage of this job is quite decent."" - Bu işin asgari ücreti oldukça makul.
2. ""Employees need their basic wage to meet their essential expenses."" - Çalışanların temel giderlerini karşılamak için asgari ücretlerine ihtiyaçları var.
3. ""The union is fighting for a higher basic wage for workers."" - Sendika, işçiler için daha yüksek bir asgari ücret için mücadele ediyor.
4. ""Many people argue that the basic wage is not enough to live on comfortably."" - Birçok kişi asgari ücretin rahat yaşamak için yeterli olmadığını savunuyor.
5. ""The government plans to increase the basic wage next year."" - Hükümet gelecek yıl asgari ücreti artırmayı planlıyor."

Yorumlar