basifixed ne demek?

 """Basifixed"" kelimesinin Türkçede tam bir karşılığı yoktur. Botanikte özellikle çiçeklerin polen keselerinin konumlandırılmasıyla ilgili terimlerden biridir ve ""tabana doğru sabitlenmiş"" ya da ""dibe doğru sabitlenmiş,"" anlamına gelir.


Bu bilimsel term, genellikle çiçeklerin polen keselerinin anthers (erkek organları) üzerine nasıl sabitlendiğini tanımlarken kullanılır. Basifixed polen keseleri, kesenin alt tarafına bağlı oldukları anther'un tabanında bulunur. Bu, keselerin anther'un tepesinden asılı olduğu bir ""versatile"" bağlantının aksine, anther'un tabanında veya altında bulunmaları anlamına gelir.


Örneğin, ""The anthers of the flower are basifixed"", yani ""Çiçeğin erkek organları tabana doğru sabitlenmiştir"" şeklinde çevrilebilir. Botanik alanında elit bir dil kullanımı olduğu için karşılık bulmak zordur. Dolayısıyla, 'basifixed' kelimesi Türkçede genellikle orijinal haliyle kullanılır."

"""Basifixed"" kelimesi botanikte bir çiçeğin çiçek durağının tabanındaki polen kesesine referansla kullanılan spesifik bir terimdir. Bu çok özel bir terim olduğundan, genel dilde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Fakat 5 farklı şekilde kullanımını içeren cümleler aşağıdaki gibidir:

1. ""The stamens of the flower are basifixed - this characteristic helps botanists identify the species of the plant."" (Çiçeğin stamenleri basifixeddir - bu özellik botanikçilere bitkinin türünü belirleme konusunda yardımcı olur.)

2. ""In a basifixed stamen, the filament is attached at the base of the anther, not at the tip."" (Basifixed bir stamende, filament çiçek tozu kesesinin tabanına, ucuna değil, bağlanır.)

3. ""Basifixed anthers are a common feature in a particular family of plants."" (Basifixed çiçek tozu keseleri, belirli bir bitki ailesinin yaygın bir özelliğidir.)

4. ""Studying the basifixed structure of these flowers might give us more insights about their pollination process."" (Bu çiçeklerin basifixed yapısını incelemek, onların tozlaşma süreçleri hakkında bize daha fazla bilgi verebilir.)

5. ""The basifixed arrangement of stamens is an important factor in the reproductive cycle of these plants."" (Stamenlerin basifixed düzeni, bu bitkilerin üreme döngüsünde önemli bir faktördür.)"

Yorumlar