basilar membrane ne demek?

 """Basilar membrane"" Türkçeye ""baziler membran"" olarak çevrilebilir. 


Baziler membran, iç kulağımızdaki koklea olarak adlandırılan yapı içerisinde yer alır. Özel bir yapıya sahip olan bu membran, spirale benzer şekli ve özgün yapısı nedeniyle ses frekanslarını farklı frekansları ayırabilir ve farklı frekansta ses dalgalarını çözümleyip beyne iletebilir.


Daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse, insan kulağının işitme yeteneğinin ayrımını sağlayan çok önemli bir yapıdır baziler membran. Bunun sayesinde farklı frekanslardaki sesleri ayırt edebiliriz ve bu sesler beyne doğru bilgi olarak iletilir. Örneğin; müzik dinlerken birçok farklı sesi aynı anda alabiliriz, bu durumu bazilar membran sağlar. Ses dalgalarının kokleada düzgün bir şekilde seyahat etmesini ve işitme sinirine ulaşmasını sağlar."

"""Basilar membrane"" is a specific term used in auditory science and it cannot be translated directly into other words, however, I can help to provide some context and example sentences of how it is used in English.

1. The basilar membrane within the cochlea is an important structure in processing sound waves. 
2. Scientists study the basilar membrane to understand how we hear different frequencies.
3. Damage to the basilar membrane can result in hearing loss. 
4. The distance along the basilar membrane corresponds to different sound pitches.
5. The movement of the basilar membrane stimulates the sensory hair cells, creating nerve impulses.

In all these sentences, the term ""basilar membrane"" refers to the same specific anatomical structure in the human ear."

Yorumlar