basilect ne demek?

 """Basilect"" kelimesi İngilizcede dilbilim alanında kullanılan bir terimdir ve bir konuşma topluluğundaki en standart dışı veya en az prestijli dil şeklini ifade eder. Türkçe karşılığı genellikle ""alt dil"" veya ""taban lehçesi"" olarak çevrilebilir.


Basilect, özellikle bir dilin farklı lehçelerinin bulunduğu, sosyal veya coğrafi nedenlerle dilin çeşitlilik gösterdiği topluluklarda kullanılır. Genellikle ""creole"" dil bilimi çalışmalarında karşılaşılır ve genellikle en az prestijli, en az standartlaştırılmış ve en az resmi dili temsil eden lehçeyi ifade eder.


Bir basilect, genellikle bir dilin sosyal hiyerarşisinin en altında yer alır, çünkü genellikle en az eğitimli veya en düşük sosyoekonomik sınıfa ait bireyler tarafından konuşulur.


Örneğin, bir dilin üç farklı formu olabilir: bir basilect (en standart dışı form), bir mesolect (ortanca form) ve bir acrolect (en standart veya prestijli form). Bu terimler, dilin nasıl ve nerede kullanıldığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dil bilimciler, lehçeler arasındaki bu farkları incelerken genellikle bu terimleri kullanır.


Özetle, ""basilect,"" bir konuşma topluluğunda en az prestijli veya standartlaştırılmış dile işaret eder ve konuşulan dilin sosyoekonomik veya eğitimsel statüsü hakkında bilgi verir."

"""Basilect"" is a term used in linguistics to describe the form of a language that is considered the most divergent or least prestigious. As it's a linguistic term, direct translations may not give an accurate understanding of its meaning. However, I can give you 5 example sentences to help you to understand its usage in English:

1. The basilect of a language often differs significantly from the standard language.
2. He is studying the basilect form of English spoken in rural communities.
3. Basilect is typically presented as a less prestigious and more drastic departure from the standard language. 
4. Linguists are exploring how basilect forms evolve and deviate from their original languages. 
5. Understanding the basilect form of a language can provide valuable insights into cultural nuances and historical shifts."

Yorumlar