basilic ne demek?

 """Basilic"" İngilizce'de ""fesleğen"" anlamına gelir. 


1. Botanik: Fesleğen, özellikle Akdeniz mutfağında yaygın olarak kullanılan aromatik bir bitkidir. Yaprakları taze ya da kuru olarak kullanılır. Pesto sosunun ana bileşenidir.


Örnek: ""Add some basilic to the pasta for a delightful aroma."" 

(Türkçe: Makarnaya hoş bir aroma katmak için biraz fesleğen ekleyin.)


2. Halk dilinde ve bazı yerel lehçelerde, ""basilic"" kelimesi yerine eklem ağrılarını ve hafif yaraları iyileştirmek için kullanılan ve genellikle topikal olarak uygulanan bir bitki olan ""Arnica"" anlamına da gelebilir.


Örnek: ""For bruises and sprains, use some basilic ointment."" 

(Türkçe: Morluklar ve burkulmalar için biraz fesleğen merhemi kullanın.)"

"""Basilic"" kelimesi Türkçede genellikle ""fesleğen"" olarak çevrilebilir. Ancak ""basilic"" kelimesi özellikle Fransızca'da kullanılır, ve İngilizce'deki anlamı ""Basilica"" olarak çevrilebilir ki bu da büyüklük veya önem bakımından öne çıkan kiliseler için kullanılır. 

1. Basil (fesleğen): 
""There is fresh basil in the salad."" (Salatada taze fesleğen var.)

2. Basilica (kilise, bazilika): 
""The St. Peter's Basilica is a magnificent structure."" (Aziz Peter Bazilikası harika bir yapıdır.)

3. Basilica (adliye):
""In ancient Rome, a basilica was used as a court of law."" (Antik Roma'da, bir bazilika adliye olarak kullanılırdı.)

4. Holy basil (kutsal fesleğen):
""Holy basil is known for its medicinal properties."" (Kutsal Fesleğen, tıbbi özellikleri ile bilinir.)

5. Basilica (toplantı yeri):
""In Ancient Greece, a basilica was a public meeting place."" (Antik Yunanistan'da, bir bazilika halka açık toplantı yeri idi.)"

Yorumlar