basilisk ne demek?

 """Basilisk"" Türkçede ""basilisk"" veya ""mitolojik yılan"" olarak çevrilebilir. İki farklı kullanımı bulunmaktadır:


1. Mitoloji: Basilisk, antik ve ortaçağ mitolojilerinde genellikle ölümcül bir bakışa sahip korkunç bir yaratık veya yılan olarak karşımıza çıkar. Bu yaratığa baktığı söylenen herkesin derhal öleceği söylenir.


2. Zooloji: Basilisk, gerçek hayatta, iguana ailesine ait, su üzerinde yürüyebilme yeteneğiyle tanınan bir dizi kertenkele türünün genel adıdır. Bu anlamda sıklıkla ""basilisk kertenkelesi"" olarak da çevrilebilir. Genellikle Orta ve Güney Amerika'da bulunurlar. Bu isim, yürürken suda oluşturdukları figürün mitolojik yaratığın tasvirine benzediği için verilmiştir.


Önemli bir not, her iki kullanımın da çok spesifik olduğudur; gündelik konuşmada veya yazıda sıklıkla karşılaşılmazlar. Mitolojik bir terim olarak, genellikle fantastik hikayelerde veya mitolojiyi incelenen metinlerde; zoologik bir terim olarak ise bilimsel veya doğa hakkında programlar ve makalelerde kullanılır."

"""Basilisk"" kelimesinin İngilizce'deki karşılığı genellikle ""basilisk"" olup bu genellikle, mitolojik bir yaratık veya belirli bir tür kertenkeleyi ifade eder. 

1) Mythical Creature: 
- ""In legends, the basilisk was known for its deadly gaze and breath."" (Efsanelerde, basilisk ölümcül bakışları ve nefesi ile bilinir.)

2) Reptile:
- ""The basilisk is a species of lizard that is known for its ability to run on the surface of water."" (Basilisk, su yüzeyinde koşabilme yeteneğiyle bilinen bir kertenkele türüdür.)

3) Basilisk Cannon:
- ""In the game, the basilisk is a powerful sieging weapon."" (Oyunda, basilisk güçlü bir kuşatma silahıdır.)

4) Fictional Character:
- ""The character of the basilisk in Harry Potter series is a monstrous serpent."" (Harry Potter serisindeki basilisk karakteri bir canavar yılanıdır.)

5) Basilisk in Coat of Arms:
- ""The basilisk on the coat of arms symbolizes protection and defense."" (Arma'daki basilisk, koruma ve savunmayı simgeler.)

Her kullanım durumu, bazilisk kelimesinin farklı bağlamlarda ve genellikle farklı anlamlarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir."

Yorumlar