basin ne demek?

 """Basin"" kelimesinin Türkçe'deki karşılığı ""havza"" ya da ""lavabo"" olabilir. Kullanımı bağlama göre değişir:


1) Coğrafyada ""havza"", belirli bir alanı ve genellikle bu alanın içinde toplanan suyu tanımlar. Örneğin, 'Amazon Havzası' ya da 'Karadeniz Havzası'.


2) Ev ve banyo eşyalarını tanımlarken, ""lavabo"" kelimesini ifade eder. Bu, genellikle elleri yıkamak ya da diğer kişisel hijyen işlemleri için kullanılan bir çeşit lavabo, genellikle bir banyonun bir parçasıdır. 


3) Matbaacılıkta ""basın"" kelimesinin karşılığı ""baskı"" olarak kullanılır. Yani bir bilginin, haberi ya da görüşün çoğaltılması ve kamuoyuna duyurulması işlemidir. Türkçede genellikle gazete, dergi veya televizyon gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayacak şekilde kullanılır. 


Her şey kullanım bağlamına bağlıdır."

"1. Sink: Please wash your hands in the sink. (Lütfen ellerinizi lavaboda yıkayın.)
2. Basin: The Amazon Basin is home to the largest rainforest on Earth. (Amazon Havzası, Dünya'daki en büyük yağmur ormanına ev sahipliği yapmaktadır.)
3. Washbowl: She filled the washbowl with warm water. (O, yıkağı sıcak suyla doldurdu.)
4. Reservoir: The city’s water supply comes from a nearby reservoir. (Şehrin su kaynağı yakındaki bir havuzdan geliyor.)
5. Watershed: The Mississippi River watershed is the fourth largest in the world. (Mississippi Nehri havzası, dünyadaki dördüncü büyük havuzdur.)"

Yorumlar