basipetal ne demek?

 """Basipetal"" kelimesi Türkçeye ""uca doğru"" veya ""tepeye doğru"" olarak çevrilebilir. Botanikte özellikle kullanılan bu terim, bir organın tepe veya uç kısmına doğru gelişim veya aktivite göstermesini ifade eder.


Örneğin, bitkilerde çiçek açma ya da yaprak dökme olayları genellikle uca doğru ilerler; yani en üstteki yan tomurcuklar önce gelişir veya en alttaki yapraklar önce dökülür. Bu tür bir büyüme paternine basipetal büyüme denir. 


Ancak, ""basipetal"" teriminin kullanımı genellikle botanikle sınırlıdır, bu yüzden günlük konuşma dilinde pek karşılaşılmaz.


Bu kelimenin zıttı ""akropetal""dir. Akropetal bir patern, büyümenin veya aktivitenin temelden tepeye doğru gelişmesi anlamına gelir."

"""Basipetal"" kelimesi özellikle botanik alanında kullanılır ve bir özelliğin bir bitkide baştan aşağıya doğru bir sıra veya desende izlediği anlamına gelir.

1. Downward: ""In the process of flowering, the first flower appears at the top, and then the others bloom in a basipetal, or downward, sequence.""

2. Descending: ""The basipetal or descending order of leaf production is an important characteristic of some plants.""

3. From the top to the bottom: ""Flowering in some plants occur in a basipetal manner, that is, from the top to the bottom of the plant.""

4. From apex towards base: ""The basipetal development of flower buds, from the apex towards the base, is a common feature in plant morphology.""

5. Towards the base: ""In botany, basipetal growth means that the growth happens towards the base of the plant."""

Yorumlar