basis point ne demek?

 """Basis point"", Türkçede ""baz puan"" olarak çevrilir. 


Baz puan, finans ve ekonomi dünyasında genellikle oranlar ve yüzdelik değişikliklerle ilgili bilgi vermek için kullanılan bir metriktir. Faiz oranları, getirimler ve diğer finansal oranlarda çok küçük değişiklikleri ölçmek için kullanılır. 


Örneğin, faiz oranlarındaki bir değişiklik genellikle baz puanlarla belirtilir. Eğer bir faiz oranı %5'ten %6'ya çıktıysa, bu 100 baz puanlık bir artış anlamına gelir. Çünkü baz puanın tanımına göre, yüzde 1 = 100 baz puana eşittir. 


Baz puan, bir finansal planlamacının, yatırımcının ya da ekonomistin enstrümanları ya da ekonominin belirli yönleri arasındaki küçük değişiklikleri belirtmesi ve karşılaştırması için önemli bir araçtır. Finansal raporlarda, haberlerde ve analizlerde sıkça karşımıza çıkar."

"""Basis point"" bir yüzde ya da kesirli bir değişikliği ölçmek için genellikle finans ve ekonomi alanında kullanılan bir terimdir. Eğer fiziksel bir şeyi tanımlamak için kullanılıyorsa, bir ""noktanın"" ya da ""esasın"" yerini alabilir.

1. As a term in finance and economics: 
- ""The Federal Reserve raised interest rates by 25 basis points.""
(Federal Rezerv faiz oranlarını 25 baz puan artırdı.)

2. As a measure of proportion: 
- ""The company's profitability increased by 50 basis points last quarter.""
(Şirketin karlılığı son çeyrekte 50 baz puan arttı.)

3. As a measure of change: 
- ""The basis points of the bond increased from 2.00 to 2.50.""
(Bononun baz puanları 2.00'den 2.50'ye yükseldi.)

4. In a financial context: 
- ""The total cost of the loan includes an extra 100 basis points.""
(Kredinin toplam maliyeti ekstra 100 baz puanı içerir.)

5. In percentages: 
- ""An increase of 1% is equal to an increase of 100 basis points.""
(%1'lik bir artış, 100 baz puanlık bir artışa eşittir.)"

Yorumlar