basket case ne demek?

 """Basket case"" İngilizce'de genellikle bir kişinin aşırı stres veya endişe nedeniyle normal işleyişini sürdüremeyecek hale geldiği durumları tanımlayan bir deyimdir. Türkçe'ye genellikle ""bunalımdaki kişi"" veya ""iflas etmiş"" olarak çevrilebilir.


Bu ifade çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:


1) Bir kişi üzerindeki psikolojik veya duygusal durumları belirtmek için: ""After working 80 hours a week for a month, she became a basket case."" Bu cümlede, ""basket case"" kişinin aşırı stres nedeniyle duygusal ve psikolojik olarak iflas ettiği anlamına gelir. Türkçe'ye ""Bir ay boyunca haftada 80 saat çalıştıktan sonra tam bir bunalıma girdi."" şeklinde çevrilebilir.


2) Ekonomi veya finansal durumları tanımlamak için: ""The company went from being a leading industry player to a basket case within a year"". Bu cümlede, ""basket case"" şirketin bir yıl içerisinde düşüşe geçtiğini ve ekonomik açıdan başarısız olduğunu ifade eder. Türkçe'ye ""Şirket, bir yıl içinde önde gelen bir sektör oyuncusundan tam bir iflas durumuna düştü."" olarak çevrilebilir."

"""Basket case"" is generally an idiomatic phrase used in English to describe a person who is not able to cope with situation, often due to stress or pressure. So it's hard to provide direct translations in other English words. Therefore, I will provide an explanation and then five sentences as examples.

1. Too much pressure at work has made her a real basket case - she's nervously juggling tasks and dropping some in the process.
2. After the divorce, John was a basket case and couldn’t even manage daily activities.
3. She was so worried about her exams, she was turning into a complete basket case. 
4. He's been a basket case ever since his business went bankrupt.
5. My friend’s computer crashed a day before the project deadline and she became a basket case.

Bear in mind that it's not appropriate to use this phrase in formal situations as it's considered informal language."

Yorumlar