basket hilt ne demek?

 "Basket hilt" İngilizce bir terim olup Türkçeye "sepet kabza" olarak çevrilebilir. Ancak bu terimi Türkiye'de günlük yaşamda kullanmayız. Bu, genellikle batı ve kuzey Avrupa kılıçlarında görülen belirgin bir koruma türüdür. Kabzanın şekli genellikle bir sepeti andırdığı için bu adı alır. "Hilt" kelimesi kabza demektir, yani bir kılıcın, kılıç kullanıcısının elini koruyan ve ona kılıcı güvenli bir şekilde tutabilme yeteneği sağlayan kısmıdır. "Basket" kelimesi de sepet demektir ve burada, kabzanın şeklini tanımlar. Genellikle çok sayıda metal çubuğun örgü gibi birleştirilmesiyle oluşan, kullanıcının elini tamamen veya büyük ölçüde çevreleyen bir formu vardır.

"""Basket hilt"" is a term mainly used in weaponry, specifically referring to a type of hilt with a design that encapsulates the wielder's hand to protect it from injury. It's often found on swords and rapiers.

1. Sword Guard - ""He admired the ornate basket hilt of the sword, its guard intricately designed to protect the wielder's hand.""

2. Hand Protector - ""The rapier had an elaborate basket hilt acting as an effective hand protector during duels.""

3. Hilt Cage - ""The vintage sword had a robust basket hilt that worked like a cage to defend the user's hand from oncoming attacks.""

4. Protective Sword Handle - ""The artifact was a beautiful sword with a basket hilt, a protective handle that enclosed the hand.""

5. Guarded Hilt - ""He insisted on using a sword with a basket hilt, valuing the guarded hilt's safety features in combat situations."""

Yorumlar