basket ne demek?

 """Basket"" kelimesi Türkçeye ""sepet"" olarak çevrilebilir.


1. Kullanım: İlk ve en yaygın anlamı, çeşitli ürünleri taşımak ya da depolamak için kullanılan örgü bir kabı ifade eder. Bu sepetler, piknik sepetleri, çamaşır sepetleri veya alışveriş sepetleri gibi, amaçlarına bağlı olarak farklı biçimler ve boyutlar alabilir. Örneğin; ""We went for a picnic and I carried the basket."" cümlesi Türkçeye ""Pikniğe gittik ve ben sepeti taşıdım."" şeklinde çevrilebilir.


2. Kullanım: Basketbol anlamında kullanılır. Örneğin; “He plays basket.” cümlesi Türkçeye ""O basketbol oynar."" şeklinde çevrilebilir.


3. Kullanım: Ekonomi literatüründe 'basket' kavramı, bir dizi değeri temsil etmek amacıyla bir araya getirilmiş bir grup hisse senedi, para birimi veya emtia anlamına gelir. ""A basket of currencies"" ifadesi Türkçede ""bir dizi para birimi"" olarak çevrilebilir.


Kelimenin kullanımı bağlamına bağlıdır ve özel terimlerle birlikte kullanıldığında farklı anlamlar ifade edebilir."

"1. Basket (Sepet)
- I put all the apples in a basket. (Bütün elmaları bir sepete koydum.)

2. Hamper (Hasır sepet)
- We prepared a picnic hamper for our outing. (Dışarıya çıkmak için bir piknik sepeti hazırladık.)

3. Pannier (Bisiklet sepeti)
- She attached a pannier to her bike to carry groceries. (Alışveriş taşımak için bisikletine bir sepet ekledi.)

4. Creel (Balık sepeti)
- The fisherman placed all his catch in the creel. (Balıkçı, tüm yakaladıklarını balık sepetine koydu.)

5. Basketful (Sepet dolusu)
- She bought a basketful of fresh fruits from the market. (Pazardan bir sepet dolusu taze meyve aldı.)"

Yorumlar