basketful ne demek?

 """Basketful"" İngilizcede bir isimdir ve Türkçeye ""sepet dolusu"" şeklinde çevrilebilir. Bir sepetin tamamen dolu olduğunu anlatır ve genellikle hangi nesnenin sepeti doldurduğunu belirtmek için kullanılır. 


1) Kullanımı: Bazı nesnelerle sepetin tamamen dolup dolduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin: Apple basketful (Bir sepet dolusu elma)


2) Kullanımı: Bir nicelik belirtir. Belli bir nesnenin bir sepet dolusu miktarını ifade eder. Örneğin: I have a basketful of toys. (Bir sepet dolusu oyuncağım var.)


3) Kullanımı: Sebepleri ya da fikirleri bir sepete benzeterek, çok sayıda olduğunu ifade etmek için de kullanabiliriz. Örneğin: ""He had a basketful of ideas for the project.""(Proje için bir sepet dolusu fikri vardı.)"

"""Basketful"" kelimesi Tükçeye genellikle ""sepet dolusu"" olarak çevrilir. 

1. I picked a basketful of fresh strawberries from the garden. (Bahçeden bir sepet dolusu taze çilek topladım.)
2. She came back from the market with a basketful of vegetables. (Marketten bir sepet dolusu sebzeyle döndü.)
3. This recipe requires a basketful of ripe tomatoes. (Bu tarif için bir sepet dolusu olgun domates gereklidir.)
4. They filled a basketful of colorful Easter eggs. (Rengarenk Paskalya yumurtalarından bir sepet doldurdular.)
5. He bought a basketful of flowers for his mother. (Annesi için bir sepet dolusu çiçek aldı.)"

Yorumlar