basketwork ne demek?

 Basketwork İngilizce bir terimdir ve Türkçeye "sepet örücülüğü" ya da "hasır işi" olarak çevrilebilir. Ayrıntılı açıklamayla, basketwork, tahta çubuklar, kamış, saz veya benzeri materyalleri iç içe geçirerek veya birbirine tutturarak çeşitli eşyalar yapma işlemi anlamına gelir. Genellikle sepetler, sandalyeler, masa altları ve diğer ev eşyaları bu şekilde yapılır.

"""Basketwork"" kelimesi genellikle örme sepetleri veya örme objeleri anlatırken kullanılır. Aşağıda bu kelimeye bazı örnek cümleler ve geniş anlamı bulabilirsiniz.

1) Basket Weaving: ""I've been taking courses on basket weaving. Some of the basketwork is really intricate and beautiful.""
(Türkçesi: Sepet örmeyi üzerine dersler alıyorum. Bazi sepet örgüleri gerçekten karmaşık ve güzel.)

2) Wickerwork: ""The basketwork, made of willow, was surprisingly sturdy.""
(Türkçesi: Söğütten yapılan hasır işi, şaşırtıcı bir şekilde sağlamdı.)

3) Cane Work: ""We were fascinated by the fine basketwork on the cane chairs.""
(Türkçesi: Kamış sandalyelerdeki ince sepet örgüsü bizi büyüledi.)

4) Rattan Work: ""The basketwork on the rattan furniture was really impressive.""
(Türkçesi: Rattan mobilyaların üzerindeki hasır işi gerçekten etkileyici.)

5) Plaiting: ""She used to do intricate basketwork, plaiting thin strips of reed.""
(Türkçesi: İnce saz şeritleri örerek karmaşık sepet işleri yapardı.)"

Yorumlar