basolateral ne demek?

 """Basolateral"" İngilizce bir kelime olup biyolojide ve özellikle hücre biyolojisi ve histolojisinde kullanılır. Türkçeye ""bazolateral"" veya ""bazal-lateral"" olarak çevrilebilir. 


Detaylı anlamına gelirsek, bu kelime bir hücrenin iki farklı yüzünü ifade eder. Özellikle epitel hücreleri gibi bazı hücre tipleri, işlevlerini yerine getirmek için morfolojik ve fonksiyonel olarak farklılaşmış, belirgin bir şekilde ayrılmış yüzeylere sahiptir. Bu hücreler genellikle bir yüzeyde bulunan ve hücrenin çevresine bağlanan ""bazal"" veya ""bazolateral"" yüzey ve hücrenin serbest yüzeyine bakan ""apikal"" yüzey olmak üzere iki ana bölgeye ayrılır. 


Bazolateral terimi genellikle, hücrenin bazal (alt veya bitişik) ve lateral (yan) yüzlerini tarif eder. Her iki bölge de hücrelerin hücrelerarası matriks veya komşu hücrelerle etkileşimde bulunmasına yardımcı olur. Bazolateral membran genellikle aktif taşıma mekanizmalarını içerir ve çeşitli moleküllerin ve iyonların hücre içine veya dışına taşınmasını sağlar. 


Dolayısıyla, ""basolateral"" kelimesi, hücrelerin ve doku yapılarının anlaşılmasına yardımcı olan önemli bir kavramı temsil eder.


Not: Bilimsel ve tıbbi terimlerin çevirisi genellikle biraz karmaşık olabilir çünkü çoğu zaman bu tür terimler bir dile özgün olmayıp evrensel olarak kullanılır."

"""Basolateral"" is actually a specific term used primarily in biology and it doesn't have multiple translations, it's pronounced the same in English. However, I can provide you with a definition and five example sentences in English:

Definition: Basolateral refers to a specific region of cells, particularly the parts of epithelial cells that interact with the body's tissue, rather than the body's external environment.

Example sentences:

1. ""The basolateral membranes of the epithelial cells are in contact with the underlying connective tissue.""
2. ""Potassium channels in the basolateral membrane help to regulate the flow of ions across cellular membranes.""
3. ""The researcher is studying the role of the basolateral amygdala in emotion and memory.""
4. ""They looked at the neuron fibers originating from the basolateral complex in the brain.""
5. ""Certain diseases can affect the function of the basolateral surface of these cells, impairing the body's ability to maintain homeostasis."""

Yorumlar