basophil ne demek?

 """Basophil"" kelimesi Türkçede ""bazofil"" anlamına gelir.


Bazofil, bir tür beyaz kan hücresidir ve vücudun bağışıklık sistemini oluşturan hücrelerden birini temsil eder. Genellikle alerjik reaksiyonlarda ve parazitik enfeksiyonların savunmasında rol oynarlar. Bu hücreler, asidik (pH değeri düşük) bir boyaya karşı düşük bir kapasiteye sahiptir, bu yüzden bazların (pH değeri yüksek) boyasını alırlar ve bu nedenle ""bazofil"" olarak adlandırılırlar. 'Bazofili', bu hücrelerin kandaki miktarının artması durumunu ifade eder, genellikle ciddi bir alerjik reaksiyon veya enfeksiyon belirtisidir.


Kelimenin kullanımına örnek verecek olursak; ""Bakteriyel bir enfeksiyonda, doktorlar genellikle bazofil seviyelerinin yüksek olduğunu gözlemleyebilir."" gibi bir durumda kullanılabilir."

"""Basophil"" kelimesi Türkçede ""bazofil"" anlamına gelir ve çoğunlukaı biyoloji ve tıp alanında kullanılır. Bu hücreler, allerjik reaksiyonları ve bazı diğer bağışıklık tepkilerini düzenleme yeteneğine sahiptirler. İngilizce'de bu kelime genellikle aynı şekildedir.

1) ""The patient had an increased level of basophils in their blood test."" - ""Hastanın kan testinde artmış bazofil seviyesi vardı.""
2) ""Basophils release histamine during allergic reactions."" - ""Bazofiller, alerjik reaksiyonlar sırasında histamin salar.""
3) ""Elevated basophil counts can indicate certain types of leukemia."" - ""Yükselmiş bazofil sayısı, belirli tiplerde lösemiye işaret edebilir.""
4) ""One of the functions of basophils is to produce heparin, a type of anticoagulant."" - ""Bazofilin işlevlerinden biri heparin adı verilen bir antikoagülan üretmektir.""
5) ""Basophils are the least common type of white blood cell."" - ""Bazofiller, beyaz kan hücrelerinin en az yaygın türüdür."""

Yorumlar